Datorseende

Bild 1 av 1
Ansiktsigenkänning

Målet för forskning inom bildanalys och datorseende är att få datorer att förstå bilder. För att få en uppfattning av vad det kan innebära behöver man bara fundera på vad vi människor använder vår syn till. Det kan handla om att hitta en tumör i en tredimensionell magnetröntgenbild, att detektera en farlig trafiksituation eller att känna igen ett ansikte. Vissa uppgifter som är lätta för oss är fortfarande utmanande för en dator, som att utläsa ett händelseförlopp från en bild. I andra fall, som när det gäller att skatta en noggrann metrisk 3D-modell från tusentals bilder, är datorerna överlägsna.

Maskininlärning har möjliggjort några senaste stora genombrott inom datorseende, som har flyttat fram forskningsfronten och lett vägen till människoliknande prestanda för många applikationer. Ändå finns det många forskningsutmaningar framöver som måste lösas.

Komplexa problemställningar

Problemställningarna i bildanalys och datorseende är komplexa och kräver ett brett spektrum av verktyg från matematik, algoritmteori och statistik. En del av forskningen i gruppen är tydligt tillämpad och utförs i samarbete med användarna. Det handlar om att välja rätt matematiska verktyg för att lösa ett givet problem. Men en stor del handlar snarare om metodutveckling. Det kan handla om att studera ett optimeringsproblem som är centralt inom bildanalys eller utveckla lämpliga matematiska modeller. Det finns även projekt relaterade till industriella tillämpningar. Vi har ett nära samarbete med andra forskargrupper nationellt och internationellt, inom vårt område och med experter inom medicin, robotik och matematik. Vi arbetar även med industrin, allt från nystartade företag till forskningssamarbeten med stora företag.

Forskningsområden