Antennsystem

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Antenner är en viktig del av alla trådlösa kommunikations- och sensorsystem som använder energi från elektromagnetiska vågor för att överföra information trådlöst genom luft och rymd. Det finns många olika användningsområden som driver utvecklingen av antennsystem framåt. De mest kända är telekommunikation, radarteknologi, transport, astronomi och rymdvetenskap. Antenner används också inom kvantdatorer, metrologi och biomedicin. 

Smarta och hållbara användningsområden

Att antenner är så användbara beror på att de kan verka vid flera olika frekvenser, från låga gigahertz till höga terahertz-frekvenser. Antenner kan även bäddas in i olika system och komplexa miljöer, i allt från mänskliga vävnader till rymden. Utvecklingen inom antennsystem drivs framförallt av framtidens mobilnät (5G/6G), Sakernas internet (från engelskans Internet-of-Things, IoT) och autonoma system. Sådana tillämpningar syftar till att koppla samman enheter genom att samla in och dela information i realtid. Det gör att samhället kan utvecklas i riktning mot högre säkerhet och hållbarhet. Den här utvecklingen kommer också att bana väg för mer flexibla, energieffektiva och miljövänliga företag. Våra hem kommer att ”bli smartare” och tekniken kommer bidra till att göra utbildningar mer engagerande och attraktiva för framtidens ingenjörer. Potentialen är enorm och är beroende av tekniska innovationer, inte minst inom antennsystem.
Det finns många aktörer inom antenn-, mikrovågs- och terahertzområdet (AMT) i Sverige. Traditionellt har stora svenska företag varit ledande på området, särskilt inom telekommunikation, försvar och rymdteknik. Numera har även flera mindre företag tagit steget in i antennindustrin. Några av dem är avknoppningsföretag som har vuxit fram ur antennforskningen på Chalmers, till exempel Bluetest AB, Gapwaves ABRanLos AB och Metasum AB.
Läs mer på den engelska sidan.