Elektroteknik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Dagligen använder vi produkter som baseras på elektronik och elektrotekniska system. Produkter som kommunicerar med varandra, trådlösa nätverk, elbilar, självkörande fordon, energilagring i form av batterier samt miljövänliga energisystem som vindkraft och solkraft är bara några exempel på områden där elektroingenjörer har en viktig roll. Den här utbildningen är för dig som vill se till att allt detta fungerar och samtidigt vara en del av utvecklingen. 

Utbildningens innehåll

Du kommer att lära dig hur elektronik fungerar och konstrueras, hur elektriska signaler hanteras både teoretiskt och praktiskt samt hur systemen samarbetar med omgivningen. Du lär dig också hur elkraft genereras och distribueras. De tekniska ingenjörsfärdigheterna kompletteras med kurser i engelska, ingenjörsetik, hållbar utveckling samt ekonomi och organisation. Genomgående för hela utbildningen är att praktiska övningar kombineras med teoretiska moment.

Första årets studier lägger en grund för de mer avancerade kurserna i årskurs två och tre. Du övar då bland annat på olika beräkningsmetoder, grunder i ellära och elektronik, samt dator- och programmeringsteknik. Under andra året kommer du att fokusera mer tydligt på elektrotekniska ämnen. Det tredje året fördjupar du ditt teknikkunnande och väljer kurser inom elektronikkonstruktion, reglerteknik, telekommunikation eller medicinsk teknik. En särskild fördjupning erbjuds också inom elkraftsområdet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, vanligen på ett företag. Det finns möjlighet att läsa höstterminen under det tredje året utomlands. Om du vill bygga på din högskoleingenjörsexamen kan du fortsätta studera på ett masterprogram.

Arbetsområden

En omställning av samhället krävs för att möta framtidens hållbara behov av energi, kommunikation, automatisering och transporter, där din kompetens inom elektroteknik blir en viktig del i att driva utvecklingen framåt.

Som elektroingenjör arbetar du ofta i en projektgrupp med utveckling, konstruktion och test av till exempel fordonselektronik eller kommunikationssystem. Andra typiska arbetsområden är elkraftsproduktion och distribution, medicinsk teknik eller industriell automation. Möjligheterna är många och efter några år i yrkeslivet hittar vi också elektroingenjörer i rollen som entreprenör eller projektledare.

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D och inte Matematik 3c.

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)