Elektroteknik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Dagligen använder vi produkter som baseras på elektronik och elektrotekniska system. Den här utbildningen är för dig som vill vara med och se till att allt detta fungerar och samtidigt vara en del av utvecklingen. Produkter som kommunicerar med varandra, trådlösa nätverk, elbilar, självkörande fordon och miljöanpassade energisystem är bara några exempel på områden där elektroingenjörer har en viktig roll.

Utbildningens innehåll

Teoretiska moment kombineras med många praktiska övningar genomgående i hela utbildningen. Du kommer att lära dig hur elektronik fungerar och konstrueras, hur elektriska signaler hanteras både teoretiskt och praktiskt samt hur systemen samarbetar med omgivningen. Du lär dig också hur elkraft genereras och distribueras. De tekniska ingenjörsfärdigheterna kompletteras med kurser i engelska, ingenjörsetik, hållbar utveckling samt ekonomi och organisation.

Första årets studier lägger en grund för de mer avancerade kurserna i årskurs två och tre. Du övar då bland annat in beräkningsmetoder, grunder i ellära och elektronik, samt dator- och programmeringsteknik. Under andra året kommer du att fokusera mer tydligt på elektrotekniska ämnen. Det tredje året fördjupar du ditt teknikkunnande och väljer kurser inom elektronikkonstruktion, reglerteknik, telekommunikation eller medicinsk teknik. En särskild fördjupning erbjuds också inom elkraftsområdet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, vanligen på ett företag. Det finns möjlighet att läsa höstterminen under tredje året utomlands. Om du vill bygga på din högskoleingenjörsexamen kan du fortsätta studera på ett masterprogram.

Arbetsområden

En elektroingenjör arbetar ofta som konsult i en projektgrupp med utveckling, konstruktion och test av till exempel fordonselektronik eller kommunikationssystem. Andra typiska arbetsområden är elkraftsproduktion och distribution, medicinsk teknik eller industriell automation. Möjligheterna är många och efter några år i yrkeslivet hittar vi också elektroingenjörer i rollen som entreprenör eller projektledare.

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D och inte Matematik 3c.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)