Kommunikation, antenner och optiska nätverk

Bild 1 av 1
Terahertz antenn labb

Avdelningen för kommunikation, antenner och optiska nätverk (CAOS) består av tre forskningsenheter:

Avdelningen fokuserar på trådlösa och optiska teknologier för kommunikation och avkänning, inklusive radar och positionering, med syftet att främja hållbarhet i vid bemärkelse. Exempel på projekt rör design, tillverkning och mätningar av antennsystem för avkänning och kommunikation; signalbehandling för hårdvarubegränsad kommunikation; Algoritmer för kommunikation och avkänning i framtida generationens (6G) system; optiska kommunikationssändare och mottagaralgoritmer; säkerhet, design och drift av optisk nätverksinfrastruktur; kvantinternet; maskininlärning och artificiell intelligens för kommunikation, avkänning och säkerhet. Avdelningen har både grundforskningsprojekt (material, informationsteori, kodningsteori, etc.) samt tillämpade forskningsprojekt.

CAOS forskning riktar in sig på nyckelfrågor för en hållbar framtid, i bred bemärkelse. Detta inkluderar kommunikations- och avkänningssystem som är i sig hållbara och möjliggör hållbara tillämpningar. Till exempel råder det ingen tvekan om att kommunikationsteknik kan användas för att minska affärsresor och de resurser till exempel energi som krävs för detta. Det är dock viktigt att kontrollera miljöpåverkan från kommunikationsinfrastrukturen för att realisera en nettovinst i hållbarhet.

Avdelningens forskning om säkerhet och integritet får allt större betydelse i takt med att tekniken för kommunikation och övervakning blir kraftfullare. Den oetiska eller kriminella användningen av sådana system kan vara förödande.

CAOS strävar efter att bidra till lösningar på dagens utmaningar med grundläggande såväl som applikationsdriven forskning om antennsystem, kommunikationssystem, avkänningssystem och optisk kommunikationsinfrastruktur. Dessutom utbildar avdelningen den framtida generationen av ingenjörer för att designa, implementera och driva teknik inom dess domän. Avdelningen erbjuder för närvarande mer än 20 kurser för olika program i ämnen som sträcker sig från elektronisk kretsdesign till teori för maskininlärning. Avdelningen har en stor närvaro på masterprogrammet informations- och kommunikationsteknik (MPICT). Utöver kurser är CAOS examinator av ett flertal kandidat- och masteruppsatser varje år, varav de flesta genomförs i samarbete med industrin.

Forskare inom avdelningen leder eller deltar i flera forskningscentra som drivs av Chalmers. För närvarande är avdelningen aktiva i GHz-ChaseOn Bridge Center, FORCE, WASP och CHAIR.