Medicinteknik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga utbildningen är unik genom ett tätt samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Utbildningens innehåll

Medicinteknik är ett område med starkt tvärvetenskapliga inslag, vilket innebär att det spänner över flera vetenskapsområden mellan teknik och medicin för att kunna lösa olika medicinska problem. Utbildningen kommer att ge dig en bred medicinteknisk grund med specialisering mot olika användningsområden, med fokus på medicintekniska produkter och entreprenörskap.

Basen i programmet utgörs av matematiska, natur- och teknikvetenskapliga ämnen. Du lär dig hur man med matematisk metodik och artificiell intelligens (AI) modellerar och analyserar fysikaliska och tekniska system samt hälsodata. Dessa kunskaper utgör grunden till att kunna dra nytta av och använda metoder och verktyg för konstruktion av medicintekniska system. I programmet ingår också kurser i anatomi och fysiologi för en fördjupad förståelse av vad som krävs i medicintekniska system och hur du ska interagera och kommunicera med medicinska yrken.

Det första året introducerar medicinteknik och innehåller flera kurser inom matematik och fysik. Årskurs två och tre fördjupar dina kunskaper inom matematik inklusive statistik och AI, och ger viktiga grunder för att kunna utveckla medicintekniska produkter däribland kliniska studier, medicinsk bildbehandling och digital hälsa. I ett flertal projektkurser får du användning för dina teoretiska kunskaper och tränar på att genomföra projekt på ett professionellt sätt tillsammans med andra. På masternivå kan du specialisera dig mot bildbehandling, digital hälsa eller medicintekniska produkter, och arbeta med frågeställningar på avancerad nivå i samarbete med flera forskargrupper och företag.

Unikt för programmet är att det bygger på en tvärdisciplinär samverkan mellan Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset och den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Det betyder att vissa kurser och kursmoment kommer att genomföras med lärare från Sahlgrenska akademin och att vissa projektmoment och laborationer kommer att förläggas på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Arbetsområden

Som civilingenjör i medicinteknik kan du arbeta med utveckling av medicintekniska produkter och tjänster som ledande specialist eller utvecklare. ​​Du kommer även att kunna arbeta som produktägare och möta slutanvändare för att diskutera deras krav och önskemål på produkter och system. En yrkesbana som konsult är också möjlig, där du exempelvis arbetar med test och verifiering av medicinteknisk mjukvara.

Med din kompetens kan du också arbeta med riskbedömning, avvikelsehantering och utbildning utifrån det medicintekniska regelverket. Utbildningen kan också bana vägen för en karriär inom medicinteknisk forskning.​

Valbara masterprogram

Behörighet och urval​

Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)