Chalmers vindkraftverk

Bild 1 av 1
Vindkraftverk
Björkö

Allmän information om vindkraftverket

Chalmers vindkraftverk har variabelt varvtal samt är direktdriven och har en fulleffektsomriktare. Utöver detta har verket ett digitalt reglersystem som är utvecklat av Chalmers. Vindkraftverket har en maxeffekt på 45 kW och maximalt varvtal på 75 rpm. Det har ett 30 m högt trätorn, bladen är gjorda i kolfiber och är 7,5 m långa och rotordiametern är 15,9 m. Det individuella pitchsystemet är elektriskt. Modeller av vindkraftsverket finns i FAST och Ashes.

Vindkraftverkets placering

Vindkraftverket står på ön Björkö i Göteborgs skärgård, 20 km västerut från Göteborgs centrum. Adressen är Skarviksvägen. Det går att ta sig till platsen med kollektivtrafik samt en sista promenad.

Koordinaterna för verket är: 57.71818820625921, 11.683382148764485

Styr- och mätsystem vid Chalmers vindkraftverk

Vindkraftverkets styr- och mätsystem är byggt kring hårdvaran Compact Rio från National Instrument. Koden är skriven i Labview. Styrsystemet har en samplingsfrekvens på 10 ms. En del mätning görs var 5 ms.

Forskningsmöjligheter

Chalmers med partners har konstruerat och byggt vindkraftverket och har full inblick i konstruktion, ritningar, hårdvara och mjukvara. Simuleringsmodeller av verket finns utvecklade i FAST, Ashes and Vidyn. Styrprogrammet är utvecklat och körs av personal på Chalmers. Vindkraftverket kan användas för olika typer av vindkraftsforskning, så som mindre studier för att undersöka tornets egenfrekvenser eller större studier kring livslängdspåverkan hos pitchlager på grund av frekvensstyrning eller vakstyrning i komplex terräng. Verket kan även användas för projekt inom mikronät och styrning av spänning i elnätet genom att styra den reaktiva effekten genom omriktare.