Medicinteknik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Den snabba globala ökningen av förväntad livslängd kräver snabb förbättring av hälso- och sjukvårdssystemen. Inför den utmaningen kan medicinteknik fylla en viktig funktion genom att överbrygga klyftan mellan konstruktion- och problemlösning inom traditionell ingenjörsvetenskap, biologi och medicinska vetenskaper. I kombination med framstegen och utvecklingen inom IT-området öppnar sig en ny värld av möjligheter när det gäller att leverera och optimera hälso- och sjukvård.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.