Signalbehandling och medicin teknik

Bild 1 av 1
EMG

Avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik består av fyra forskningsenheter:

  • Biomedicinsk elektromagnetik
  • Datorseende och medicinsk bildananlys
  • Medicinska signaler och system
  • Signalbehandling

Biomedicinsk elektromagnetik

Biomedicinsk elektromagnetik bedriver mikrovågsbaserad diagnostik och behandling som innebär utveckling av antenner, antennsystem, algoritmer för signalbehandling och behandlingsplanering, bygga prototyper samt kliniska försök. Denna forskning förbättrar inte bara vården, utan löser också de kliniska utmaningar som idag saknar lösningar. Billiga och portabla system kan möjliggöra bättre tillgänglighet av avancerad diagnostik i exempelvis glesbygden och u-länder. Större spridning av avancerad diagnostik ger förutsättningar för en mer jämlik vård. Medicintekniska lösningar som ger förutsättningar för bättre vård har potential att både spara på samhällets resurser och så klart minska lidandet hos patienter.

Datorseende och medicinsk bildanalys

Datorseende och medicinsk bildanalys bedriver grundforskning och metodutveckling inom datorseende, maskininlärning och medicinsk bildanalys. Forskningen har många olika tillämpningsområden som självstyrande bilar till medicinska AI-system. Forskarna samarbetar ofta med läkare och andra medicinska forskare för att utveckla medicinska system för bättre vård. Maskininlärning har genomgått ett paradigmskifte de senaste åren. Numera är kunskap om maskininlärning en av de viktigaste och mest eftersökta egenskaperna hos en ingenjör.

Medicinska signaler och system

Medicinska signaler och system bedriver forskning inom benledningshörsel med tillämpningar, bland annat för hörapparater, hörselundersökning och yrseldiagnos. Forskarna undersöker rörelse hos människor och djurmodeller som inkluderar analys av kinematik och signaler registrerade från muskler (EMG). Debygger även teknik för avancerade EMG-inspelningar. Gruppen Care@Distance - Remote and prehospital Digital Health jobbar med metoder och lösningar för att förbättra distanssjukvård och den prehospitala/mobila vården genom att använda datafusion, kliniska beslutsstöd inklusive AI, telemedicin och innovativ användarinteraktion. Enheten bedriver även studier av metoder och förhållanden som gäller vid ventilering av nyfödda barn. Forskningen bidrar till att lösa flera samhällsutmaningar, som förbättring av hälso- och sjukvård, god hälsa och välbefinnande, mer samarbete och informationsutbyte mellan olika vårdgivare och mer kvalificerade beslutsstöd.

Signalbehandling

Signalbehandling bedriver forskning inom signaler och system samt digital signalbehandling (DSP); modellbaserad signalbehandling baserad på matematisk statistik; numeriska metoder och fysik, samt maskininlärning och andra data-drivna metoder. De metoder som utvecklas används bland annat i mobiltelefoner, CD-spelare, bilar, flygplan, robotgräsklippare och tvättmaskiner. Just nu är fordons- och försvarsindustrin samt elkraftssektorn de stora användningsområdena. Genom de metoder forskargruppen utvecklar bidrar det till att lösa olika samhällsutmaningar och bidrar även till klimat- och energieffektivitet.