Signalbehandling

Bild 1 av 1
Dekorativ bild inom signalbehandling

Idag finns Digital Signalbehandling (DSP) i mobiltelefoner, CD-spelare, bilar, tvättmaskiner etc. Kort sagt, DSP finns överallt. Vad DSP oftast gör är att omvandla råa signaler från sensorer till användbar information. Ett mål är att ersätta dyra sensorer med billiga kombinerat med smart signalbehandling. Ett annat mål är att kunna mäta sådant som förut var omätbart.

Tillämpningar inom mobilkommunikation och radar

Vi arbetar med forskning och utbildning i signaler, system och digital signalbehandling. Vi har en stark bakgrund i modellbaserad signalbehandling, som använder verktyg från bland annat matematisk statistik och numeriska metoder. Våra ”klassiska” tillämpningar kommer från mobilkommunikation och radarsignalbehandling, där vi bland annat arbetar med kanalestimering, adaptiva antenner och högupplösande metoder. Vi har också som mål att sprida kunskapen till andra områden, där modern signalbehandling kan användas för att bryta ny mark. Exempel på sådana projekt inkluderar analys av signaler inom elkraftkvalitet, minspaning, bilelektronik (diagnos och styrning av motorer och aktiv säkerhet), objektdetektering i videokommunikation, samt analys av EEG och andra biomedicinska signaler.

Vår mix av grundforskning inom statistisk signalbehandling och nya tillämpningsområden har varit framgångsrik och vi kommer att fortsätta i samma anda. Vårt starka fokus på doktorandutbildning kommer också att fortsätta.