System- och reglerteknik

Bild 1 av 1
Studenter visar sina projekt i CASE labbet

Avdelningen system- och reglerteknik är värd för forskningscentret:

  • Safer, och
  • Laboratoriet Revere

Avdelningen består av fyra forskningsenheter:

  • Automation
  • Bionik
  • Mekatronik
  • Reglerteknik

Avdelningens syfte är att utveckla tvärvetenskapliga forskningsområden inom universitetet samt med externa partners. Forskningsverksamheten vid avdelningen kan organiseras i fyra huvudområden: automation, bionik, mekatronik och reglerteknik. Avdelningens forskning ämnar lösa samhällsutmaningar som till exempel energieffektivitet, hållbar batterianvändning, förbättra livskvaliteten hos personer, och göra våra industrier med konkurrenskraftiga genom smarta automationslösningar, samt säkerhet i autonoma fordon.
Framtida utmaningar som avdelningen vill fokusera på med dess forskning är batteriutveckling, energianvändning, digitalisering, medicinteknik, rehabilitering, security och autonoma fordon.

Automation

Forskningsenheten automation bedriver en omfattande forskning inom industriell automation. Fokus ligger framför allt på optimering, bevakning och reglering av produktionssystem. Typiska exempel på detta är robotceller, konvejersystem och komplexa maskiner. Forskningen inom automation berör framför allt händelsediskreta system och logiska system, där komplexitet och informationsintegrering är två av de främsta utmaningarna. Hållbar produktion och förhållandet mellan produkt-, produktions- och automationsdesign är också viktiga forskningsområden.


Bionik

Forskningsenheten bionik strävar efter att förbättra livskvaliteten hos personer som har haft amputationer, centrala eller perifera nervskador, stroke eller andra händelser som leder till sensorimotorisk funktionsnedsättning. Forskarenheten är belägen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets campus, vilket är viktigt för att kunna utveckla medicintekniska teknologier som kan implementeras kliniskt för att hjälpa patienter i nöd.

Forskningen fokuserar på fyra huvudområden:

  • Bioniska armar
  • Bioniska ben
  • Neurorehabilitering
  • Smärta orsakad av sensorimotoriska störningar

Mekatronik

Mekatronik brukar ofta ses som en syntes av elektronik, datorteknik, mekanik. Metodiken uppstår i gränslandet mellan ovanstående discipliner, tillsammans med regler- och mätteknik. Typiska tillämpningar finns inom till exempel farkostteknik (bilar, tåg, flygplan), liksom inom andra typer av inbyggda system. Användningen av modeller är även här av central betydelse, bland annat för att simulera de komplexa dynamiska förlopp som äger rum i konstruktionerna.

Simulering och modellering är viktiga komponenter i samtliga våra projekt. Genom att utföra datorsimuleringar kan fler möjligheter undersökas än om man bygger riktiga prototyper. Giltigheten av simuleringsexperiment och teknik för simulering och modellbygge är också centrala frågor som kommer in i de flesta projekten. Vi jobbar med tillämpningar inom fordonsindustrin och inom den övriga verkstadsindustrin.

Reglerteknik

Reglerteknik är en oundgänglig komponent i nutidens design av maskiner och andra mer komplexa system. Exempel på detta finner man i fordon, robotar, medicinsk utrustning, industriprocesser, system för telekommunikation, bioteknik och i många andra sammanhang. Reglerteknik är också en grundläggande ingenjörsdisciplin som etablerades för ungefär femtio år sedan, och idag når ett brett spektrum av applikationer.

Forskningsenheten reglerteknik bedriver forskning i såväl grundläggande frågeställningar rörande reglerteknikens metodologi, som dess tillämpningar inom industri och samhälle. Vi är särskilt intresserade av frågor som berör miljösystem och biologiska system, tillämpningar inom transport- och fordonsteknologi, och av regleringsaspekter på elkraftssystem.