Automation

Bild 1 av 1
automation

Forskningsenheten automation bedriver en omfattande forskning inom automation i vid bemräkelse; system som uppvisar hög grad av autonmi, och existerar för att gagna människor och samhället. Resurseffektivitet och hållbarhet är nyckelfaktorer. Komplexitet och informationsintegration är nyckelutmaningar. 

Vår vision är att vara i framkant av forskning i snittet mellan formella metoder, optimiering, och maskininlärning, med fokus på applikationer inom industriella autonoma och automatiserade system. Vi ämnar utveckla, implemetera, och garantera korrekthet för avancerade algoritmer och tekniker som kan optimera autonoma processer, minska avfall, och öka prestanda av autonoma beteenden. Genom vår innovativa forskning och tillsammans med våra industripartners vill vi driva utveckling och framåtskridande inom forskningsområdet, och hjälpa företag som förlitar sig på autonoma och automatisreade processer att nå nya nivåer av produktivitet, kvalitet och effektivitet.