Elnät och komponenter

Bild 1 av 1
Elnät

Tillgång till elektrisk energi är nyckeln till samhällsutveckling och en ökad välfärd för människor. Idag genomgår elkraftsystemet stora förändringar för att möta kraven på ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle. Visionen för forskningsenheten Elnät och komponenter är att det framtida kraftsystemet kommer att vara helt hållbart, baserat på förnybara energikällor och kännetecknas av högre effektivitet, tillförlitlighet och flexibilitet jämfört med dagens system.  

Uppdrag

Vårt uppdrag är att

  • utveckla lösningar som möjliggör ett helt hållbart energisystem.
  • generera nyckelkunskaper och kompetenser som behövs för att omvandla det befintliga energisystemet.
  • stödja industrin och samhället med högutbildade ingenjörer och forskare.
  • interagera med samhället och beslutsfattare för att påverka systemutvecklingen och öka Chalmers synlighet. 

För närvarande är 34 forskare och ingenjörer knutna till forskningsenheten, inklusive 31 Chalmers-anställda och 3 adjungerade industriforskare.

Kompetens

Våra huvudsakliga kompetensområden är: 

  • Integrerade energisystem (ansvarig biträdande professor Tuan Le).
  • Drift och reglering av aktiva elnät (ansvarig docent Peiyuan Chen).
  • Systemdynamik och kraftelektronikintegration (ansvarig professor Massimo Bongiorno).
  • Högspänningskomponenter och teknik (ansvarig professor Yuriy Serdyuk).  

Forskningsområden

Laboratorier

Undervisning och samarbete

Enhetens personal bidrar till undervisningen på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Fokus ligger på det internationella masterprogrammet om hållbar elkraftteknik och elektromobilitet vid Chalmers (https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Electric-power-engineering.aspx). Enhetens lärare undervisar 12 kurser med fokus på olika aspekter av kraftsystem, kraftelektronik och högspänningsteknik och teknik. 

Enheten har utvecklat ett omfattande samarbete inom Chalmers, med andra universitet i Sverige och utomlands samt med många industriella partners. Bland de senare finns Hitachi Energy, ABB, Eon, Vattenfall, Vestas och andra företag.