Medicinska signaler och system

Forskningen inom gruppen Medicinska signaler och system är fokuserad på tre huvudsakliga applikationsområden, hörsel genom benledning med tillämpningar, digital hälsa och neuroteknik. Målet är att utveckla system och metoder som testas i kliniska prövningar.

Området benledningshörsel, omfattar forskning för utveckling av hörapparater, hörselundersökning och yrseldiagnos. Forskarna undersöker rörelser hos människor och djurmodeller vilket inkluderar analys av kinematik och signaler inspelade från muskler (EMG) och utvecklar även teknologi för avancerade EMG-inspelningar. 

Forskningen inom området digital hälsa kan sammanfattas med rubrikeb Care@Distance - Remote and prehospital Digital Health. En grupp forskare utvecklar metoder och lösningar för att förbättra distanssjukvård och prehospital/mobil vård genom att använda datafusion, kliniskt beslutsstöd inklusive AI, telemedicin och innovativ användarinteraktion.

Inom området neuroteknik fokuserar forskningen på yt- och intramuskulär elektromyografi, biomedicinsk signalbehandling och modellering, bioelektrodutveckling, rörelsens neurofysiologi, sensomotorisk utveckling och kontroll av neurala proteser.