Workforce for Inclusive Science

Bild 1 av 1
WISE logo

​Workforce for Inclusive SciencE – WISE – är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra​ en könsneautral akademi.

Institutionen för elektroteknik vid Chalmers är värd för nätverket och stöttar verksamheten ekonomiskt. Målgruppen för de aktiviteter som WISE anordnar är i första hand forskare vid Chalmers samt forskare som är engagerade i MedTech West.

WISE vision är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att meritera sig för nya tjänster och lyckas i sina akademiska karriärer. Syftet med WISE är att erbjuda ett dynamiskt och inspirerande nätverk, och att motivera kvinnor och män som vill framåt i sitt akademiska yrkesliv och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Seniora forskare, såväl från Sverige som andra länder, bjuds in av WISE att hålla seminarier och verka som förebilder. Omkring tio lunchseminarier anordnas varje år. Seminarierna är öppna för alla med intresse att lära av förebilder inom akademin. Särskilt välkomna är deltagare från Chalmers, MedTech West, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin och Högskolan i Borås.

Nätverket grundades 2011 som en del av EU-projektet “Female role models and partners”, som i första hand fokuserade på forskare inom medicinsk teknik på Chalmers och MedTech West.