Centrum och forskningsinfrastruktur

Institutionen är värd för följande kompetenscentrum och forskningsinfrastrukturer: