Centrum och forskningsinfrastruktur vid Elektroteknik

Institutionen är värd för följande kompetenscentrum och forskningsinfrastrukturer:

Witech

Välkommen till kompetenscentrumet Wireless Infrastructure Technology vid Chalmers (WiTECH), där banbrytande forskning möter samarbetsinnovation för att forma framtiden för trådlös kommunikation och halvledarteknologier.

SAFER – Vehicle and Traffic Safety Centre​

SAFER är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrat som engagerar partners från akademi, industri och samhälle.

Swedish Electromobility Centre​

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur, och en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Centrumets forskning omfattar systemstudier och metoder, elektriska maskiner, energilagring, fordonsanalys och bränsleceller.

SESBC – Svenskt centrum för el-energilagring och balansering

Svenskt centrum för el-energilagring och balansering ämnar vara en nyckelspelare för att nå visionen om ett 100-procentigt förnyelsebart elsystem, genom att formera ett multidisciplinärt och internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent forskning med stark industrisamverkan. Centrumet ska täcka hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning.

SWC - Svenskt vindkraftcentrum

Svenskt vindkraftcentrum, SWC, samlar merparten av den svenska forskningen inom vindkraft och är Sverige enda centrum för vindkraftsforskning.

Forskningsinfrastrukturer