Elkraftteknik

Bild 1 av 1
Elkraftteknik

Avdelningen för elkraftteknik är värd för två nationella forskningscenter:

 • The Swedish Electromobility Centre
 • Svenskt centrum för el-energilagring och balansering

Vidare är avdelningen värd för Svenskt vindkrafttekniskt centrum.

Avdelningen är uppdelad i två huvudsakliga forskningsenheter:

 • Elnät och komponenter
 • Elmaskiner och kraftelektronik

Avdelningens syfte är att utveckla tvärvetenskapliga forskningsområden inom universitetet samt med externa partners. Forskningsverksamheten vid avdelningen kan organiseras i fem huvudområden: kraftsystem, kraftelektronik, batteriteknik, elektriska maskiner och högspänningsteknik. Styrkan i avdelningens forskning bygger på en solid teoretisk grund och omfattande experimentell verifiering i dess laboratorier såväl som i fält. Dessutom äger avdelningen ett 45kW vindturbin, som används för både forskning och utbildning. Pågående projekt och aktiviteter syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om elektriska system för förnybara energikällor, elektromobilitet, byggnader och industriella tillämpningar.

Elnät och komponenter

Enheten elnät och komponenter bedriver forskning och ger utbildning inom området drift och styrning av elkraftsystem, kraftelektronik i kraftsystem och högspänningsteknik. Nyckelkompetenser inom enheten är tekniska och marknadsbaserade lösningar för integrerade energisystem med multienergiomvandling och lagring; förnybara energikällor och energilagringssystem och deras integration i elnätet; lösningar för att förbättra tillförlitlighet, effektivitet och flexibilitet för framtida hållbara energisystem; avancerade material för högspänningskomponenter och metoder för deras diagnostik.


Elmaskiner och kraftelektronik

Enheten Elmaskiner och Kraftelektronik bedriver forskning och ger utbildning inom elektriska maskiner, kraftelektronik, drivsystem och batteriteknik. Nyckelkompetenser inom enheten är högeffektiva och sällsynta jordartsmetaller-fria elektriska maskiner; halvledarbaserade drivomvandlare med breda bandgap; batteri- och bränslecellsteknik; högeffektiv trådlös laddning; och modellering och styrning av elektriska drivsystem.


Genom att tillhandahålla nyckelkunskap för teknologier relaterade till transport, lagring och omvandling av elektrisk energi bidrar avdelningens forskning till samhället. Fokus ligger på omvandling av det befintliga energisystemet till ett helt hållbart fossilfritt system baserat på förnybara energikällor (främst vind och sol) och smarta lösningar för slutkonsumtion, inklusive transport och boende. Avdelningens forskning är tätt kopplad till utbildningsverksamhet och gör att vi kan leverera högt kvalificerade ingenjörer för industri och akademi.

Avdelningens forskning bidrar till samhällsutmaningar genom säker, ren och effektiv energianvändning samt smarta, gröna och integrerade transporter. Avdelningens forskning underlättar:

 • smart och effektiv integrering av förnybara energikällor (främst vind och sol) i elkraftsystemen
 • implementering av avancerad teknik för att öka säkerheten, flexibiliteten och effektiviteten hos kraftsystem och dess komponenter
 • införande av nya material för kraftkomponenter och deras diagnostikmetoder
 • ny topologi för elektriska maskiner för att minska beroendet av sällsynta jordartsmetaller
  högeffektiva driv- och laddningskomponenter och system för att påskynda implementeringen av elektromobilitet
 • ny batteriteknik för att förbättra dess livskraft och användbarhet i transport- och elkraftsystem.