Grundutbildning

På webbplatsen Studentportalen finns information om allt som rör utbildning och studentliv på Chalmers och där går det att läsa mer om våra program och kurser.

Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap erbjuder utbildning på såväl grundläggande nivå som på masternivå.

Grundläggande nivå

Institutionen består av de två tidigare institutionerna Rymd- och geovetenskap, samt Energi och miljö (avdelningarna Energiteknik och Fysisk resursteori). En komplett kurslista för den nya institutionen kommer att tas fram för läsåret 2017/18, i Chalmers studieportal hittar du så länge de kurser som de tidigare institutionen ansvarat för innevaranda läsår:

Kurslista från Chalmers studieportal - för före detta Energi och Miljö

Kurslista från Chalmers studieportal - för före detta Rymd och Geovetenskap​


Masternivå

Institutionen ger framför allt undervisning i följande mastersprogram:

Industrial Ecology

Sustainable Energy Systems

Complex Adaptive Systems​

Physics and astronomy

Wireless, photonics and space engineering.

Masterprogrammen på Chalmers har starkt samband med avancerad forskning, och det är inom Chalmers starka forskningsmiljöer som masterprogrammen tagits fram. Samtliga masterprogram ges på engelska och är öppna för såväl svenska som utländska studenter. Efter kandidatexamen och avslutade studier på ett masterprogram erhålls masterexamen.

Chalmers allmänna information om masterprogram:

på svenska

på engelska

Många av våra kurser på mastersnivå finns också som kurser på Göteborgs Universitet:

GUL - Göteborgs universitets lärplattform

Vice-prefekt med ansvar för grundutbildningen

Sidansvarig Publicerad: fr 23 nov 2018.