Organisation

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap består av 5 självgående forskningsavdelningar, verksamhetsstöd och en gemensam central ledningsgrupp bestående av prefekt, viceprefekter och avdelningschefer. Teknisk personal ingår i forskningsavdelningarna, medan administrativ personal är organiserat i en tvärgåande avdelning som leds av administrativ chef. 
Avdelningschefer, viceprefekter och institutionsekonom indgår i institutionens ledningsgrupp (ILG) som diskuterar och fattar beslut om alla institutionsövergripande beslut, ekonomi och strategier. 

Institutionens fem forskningsavdelningar är: 
​Institutionen bildades den 1 maj 2017 som en sammanslagning av tidigare institutionen för rymd- och geovetenskap samt avdelningarna Energiteknik och Fysisk resursteori från institutionen för energi och miljö. 

Institutionen är också värd för forskningsinfrastrukturerna Chalmers kraftcentral och Onsala rymdobservatorium. 

Personalen finns i EDIT-, M- och MC2-husen på campus Johanneberg, Campus Lindholmen samt på Onsala rymdobservatorium.

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jun 2022.