Jungfrutur för unik undervattensfarkost

​​Onsdagen 22 augusti gjorde Sveriges första förarlösa undervattensfarkost för forskningsbruk sin jungfrutur. Den gör det möjligt för detaljerade studier av havsbotten på stora djup och under 500 m tjocka istäcken, miljöer som tidigare varit otillgängliga för forskarna.
Det var stort intresse från medier när den autonoma undervattensfarkosten ”Ran” idag skickades ut på sitt första forskningsuppdrag utanför forskningsstationen Kristineberg utanför Fiskebäckskil.

Farkosten kallas AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Det är en drygt sju meter lång obemannad undervattensbåt, som förses med en rad olika sensorer för att göra det möjligt att kartera och undersöka den marina miljön. Genom sådana studier kan man följa klimatets utveckling tusentals år tillbaka.

Förutom i Sverige finns liknande typ av farkost bara i Storbritannien och Australien. I januari 2019 kommer ”Ran” användas vid en forskningsexpedition i Antarktis.
– Det här är den största satsningen som gjorts för att höja nivån på svensk havsforskning, säger projektledaren Anna Wåhlin från Göteborgs universitet.

Den nya farkosten kommer att vara en del av nationella forskningsinfrastrukturen MUST (Mobile Underwater System Tools), ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Universitet, Stockholms universitet  och  Chalmers, och kan användas av alla forskare i Sverige. ​

Leif Eriksson är Chalmers representant i styrgruppen för MUST:
– En viktig del av vår forskning är att ta fram metoder för att mäta havsisens tjocklek i Arktis och Antarktis med satelliter. Satelliter ger global täckning, men det har varit mycket svårt att få fram oberoende mätningar som vi kan använda för att kalibrera våra metoder och validera våra resultat. Med denna autonoma undervattensfarkost kan vi nu mäta havsisens tjocklek för relativt stora områden, vilket öppnar upp helt nya möjligheter. På tekniksidan passar arbetet med ”Ran” också väl in i Chalmers satsningar på autonoma farkoster, artificiell intelligens och sjöfart, säger Leif Eriksson, docent på avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap​. 

"Ran" sjösattes alltså för sitt första uppdrag vid Kristineberg marine reseach & innovation centre utanför Lysekil. Kristineberg invigdes i maj i2018 och är ett partnerskap för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. I det nya centret ingår Göteborgs universitet, Chalmers, IVL, Rise, KTH och Lysekils kommun. Läs mer om Kristineberg.   

Texten bygger på ett pressmeddelande från Göteborgs universitet, Centrum för hav och samhälle​.​

Publicerad: ti 28 aug 2018.