Johan Mellqvist
​Johan Mellqvist, mottagare av det första priset för genomslag i samhället. ​​
Bild: Joha​n Bodell

Nyinstiftat pris till mätmetod för fartygsutsläpp

Det nyinstiftade Chalmers pris för bästa genomslag i samhället går 2018 till Johan Mellqvist och hans forskarlag, som har skapat och utvecklat nya metoder för att mäta utsläpp från fartyg till havs.
– Det här priset går inte bara till vårt forskarlag utan till hela institutionen, som präglas av ett starkt miljöfokus. Och med tanke på Chalmers vision om en hållbar framtid känns det extra roligt att det är miljöforskningen på Chalmers som får pris här idag, säger Johan Mellqvist, biträdande professor på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers.​ 
Priset delades ut av Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande vid en ceremoni den 30 november. 
– Många av våra forskare är inte nöjda förrän deras kunskap och forskningsresultat sitter i prototyper och färdiga produkter – eller ligger till grund för processer – som gör faktisk skillnad i världen, sa Fredrik Hörstedt, i sitt tal. 
Förväntningarna och kraven från samhället har förändrats i takt med att samhällsutmaningarna blir fler och fler – när det gäller så vitt skilda ämnen som klimatomställning, ökad antibiotikaresistens och cirkulära ekonomier. 
– Vi förväntas att ta ett ansvar för de här samhällsutmaningarna. Och det vill vi göra! I en värld där faktaresistens och rent förnekande av vetenskapliga resultat från beslutsfattare blir allt vanligare är vår röst i samhället viktigare än någonsin, sa Fredrik.  

Chalmers arbetar därför på olika sätt för att främja, mäta och följa upp nyttiggörande av forskning – det kan vara nya tekniker och patent, påverkan av samhällsdebatt och inte minst samverkan med andra lärosäten, industri eller beslutsfattare på olika nivåer. 
Sniffar rätt på svavelsyndare​
Priset går alltså till de forskare på Chalmers som har utvecklat en banbrytande metod för fjärrmätning av utsläpp från fartyg, främst då utsläpp av svavel. Mätningen kan ske med flygplan eller med fasta mätstationer, som bland annat finns i Göteborgs inlopp och på Öresundsbron. Fjärrmätningarna utförs av en så kallad sniffer och används till exempel för att guida hamnmyndigheterna till vilka fartyg de ska välja ut för ombordbesiktning, vilket krävs för att kunna lagföra dem som bryter mot reglerna. 

– Flygmätningarna är överlägsna. De visar hur mycket fartygen faktiskt släpper ut när de är ute till havs och inte vet att om att de blir kontrollerade, säger Johan Mellqvist, som arbetar på avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys. Läs mer om metoden i pressmeddelandet: Var tionde fartyg bryter mot svavelreglerna
Motiveringen till priset lyder såhär: 
Årets pristagare består av en forskargrupp där forskarna med hjälp av ett målmedvetet, aktivt och brett arbetssätt bidragit till stora samhälleliga värden utifrån sin forskning. De har åstadkommits genom samverkan med flera parter och skapat genomslag inom praktik, styrning och hur vi uppfattar samhället. Forskningen har bidragit till ny mätutrustning för fjärrövervakning av fartygsutsläpp (Remote Ship Emission Measurements) och kunskap till grund för ett regeringsförslag på ökade miljösanktionsavgifter vid överträdelser av utsläpp.
Har bidragit till skärpt lagstiftning​
Sedan underlaget för bedömning lämnades in till Chalmers innovationskontor för bedömning våren 2018 har regeringen beslutat om nya miljösanktionsavgifter, där Chalmers metodik nämndes i förarbetet som ett sätt att följa upp skärpt lagstiftning. 


​FAKTA: Chalmers pris för bästa genomslag i samhället
Chalmers pris för bästa genomslag i samhället ska premiera forskare eller forskargrupper vars forskning lett till betydande genomslag i samhället. Priset instiftades hösten 2018 och ska delas ut varje år. Ur den årliga kartläggningen av nyttiggörandeprojekt nomineras varje år tre bidrag till priset. 
För 2018 års pris nominerades:  
Och till vinnare utsågs alltså Remote Ship Emissions Measurements, från institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. 

Text: Christian Löwhagen
Bild: Johan Bodell

Sidansvarig Publicerad: ti 11 dec 2018.