Anna Elofsson
​​Anna Elofsson, doktorand vid fysisk resursteori på Chalmers, är ny utredare för Klimatpolitiska rådets kansli.​​​
​ Foto​: Johan Bodell/Chalmers

Påverkas klimatmålen av coronasatsningarna?

​Anna Elofsson, doktorand på Chalmers, har börjat ett uppdrag som utredare för klimatpolitiska rådets kansli. Fokus för kansliets tre utredare blir att granska regeringens återhämtningspolitik till följd av Covid 19-pandemin, och bedöma hur den påverkar Sveriges förutsättningar att nå målet om noll utsläpp år 2045.
Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

 

Anna Elofsson presenterade sin licentiatuppsats ”Climate policy for aviation – Analyses of measures at multiple levels” i våras, och hon har under doktorandtiden också arbetat i den uppmärksammade utredningen Biojet för flyget samt under 2020 som huvudsekreterare i Utfasningsutredningen, Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Det nuvarande uppdraget på Klimatpolitiska rådets kansli är på ett halvår, men med möjlig övergång till fast tjänst efter perioden. 

 

– Med den inriktningen som jag har på mina doktorandstudier är det här ett naturligt steg och jag ser fram emot att använda mina erfarenheter från Chalmers i detta uppdrag, säger Anna Elofsson, som arbetar på avdelningen för fysisk resursteori på institutionen rymd-, geo- och miljövetenskap. 

 

Anna Elofssons nya uppdrag innebär också att kopplingen mellan klimatforskningen på Chalmers och Klimatpolitiska rådet stärks ytterligare, i rådet ingår ledamoten Tomas Kåberger, affilierad professor vid Teknikens ekonomi och organisation, tidigare vid SEE.

 

Läs mer om Klimatpolitiska rådet uppdrag att granska regeringens återhämtningspolitik

Sidansvarig Publicerad: to 17 sep 2020.