Skapar rymdmusik från roterande molekyler

Ljusfrekvensen hos roterande molekyler i rymden har använts för att skapa en musikalisk komposition, som skildrar en stjärnas födelseplats. Chalmersastronomen Hannah Calcutt har deltagit i projektet.
Arbetet har letts av Vera Matenaar, en student i innovativ musikteknik vid Triagon Academy i Tyskland, i ett försök att översätta ljus från det molekylära universumet till musik. Hon har använt data från forskningsprojektet PILS - Protostellar Interferometric Line survey, som kartlägger ljusfrekvenser som alstras av mer än 100 olika molekyler, observerade av Alma-teleskopet i ChileI det musikaliska experimentet ingick flera astronomer, bland andra chalmersastronomen Hannah Calcutt, idag vid Nicolaus Copernicus University i Polen.

– De här molekylernas rörelser kan beskrivs med hjälp av deras uppmätta frekvenser, vilket är praktiskt i mitt fall, eftersom musikaliska toner också kan uttryckas som frekvenser. Till exempel brukar orkestrar stämma efter tonen A, som kan uttryckas som en frekvens på 440 Hz. Vi kan göra paralleller mellan toner och översätta de roterande molekylfrekvenserna till hörbara toner, förklarar Vera Matenaar.

Spektrumet som hon har använt observerades under 14 timmar, vilket gav Vera musikaliska strukturen av 14 takter. Därefter spelas de identifierade tonerna upp inom ramen för de 14 takterna, i den ordning de faktiskt förekommer i mätningen av molekylerna.

Genom sin handledare kom Vera i kontakt med flera astronomer, inklusive Hannah Calcutt (bilden), en astrofysiker som arbetar med PILS-projektet.

– Jag är själv både musiker och astronom, så jag har tidigare funderat på om inte denna kombination av intressen skulle kunna leda till något. Tyvärr har jag aldrig haft tid att utforska den idén. Så när jag kontaktades trodde jag att det här skulle vara ett väldigt häftigt projekt att vara med på, säger Hannah Calcutt, som arbetar på Chalmers när hon deltar i projektet, men för närvarande forskarassistent vid Nicolaus Copernicus University i Polen:

Hannah, tror du att det finns en roll att spela för konst- och vetenskapssamarbeten som den här?

– Vi befinner oss i en tid just nu där många människor har en misstro mot vetenskap, och jag tycker därför att den här typen av projekt är viktigt eftersom det gör det möjligt för människor att få kontakt med vetenskapen på ett annat sätt.

– När jag gick i skolan fick jag lära mig att konst och vetenskap är två väldigt olika vägar man kan välja. Men jag har funnit att det är viktigt att ha en kreativ sida för att som forskare kunna kommunicera nya idéer tydligt. Ibland kan det vara väldigt betydelsefullt att visa en vacker bild eller använda någon annan typ av medium för att tydligt presentera din vetenskap, för att få folk intresserade och för att uppmuntra diskussioner om det du gör, säger Hannah Calcutt.


Det är inte första gången som mätningar med Alma har använts i ett musikprojekt. Spiralnebulosan runt stjärnan R Sculptoris, som studerades av Matthias Maercker med kollegor, har förevigats i musikkonstverket ALMA MusicBox.


Bilder:
I området runt stjärnan Rho Ophiuchi, i stjärnbilden Ormbärare, bildas många nya stjärnor. Credit: ESO / Digitized Sky Survey 2
En av ALMA-teleskopets högprecisionsantenner, under den rött lysande Carinanebulosan – en stjärnfabrik i stjärnbilden Kölen. Credit: ESO / B. Tafreshi

Sidansvarig Publicerad: on 03 mar 2021.