Klimatförändringar illustration
Vi kan se allt fler händelser som kopplas till klimatförändringarna​. ​​
​Kollage: NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, USA. ​

Ny kurs tar helhetsgrepp på klimatet

​Klimatförändringarna står i fokus för Chalmers nya öppna kvällskurs: ”Klimatet - vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen”, som ges våren 2022. Kursen behandlar klimatet som system, hur människa och klimat påverkar varandra, samt vilka tekniska och politiska vägar det finns för att minska vår klimatpåverkan. 
– För oss som jobbar med de här frågorna är klimatet alltid aktuellt och har varit det i lång tid, men efter att FN:s klimatpanel nyligen slog fast människans påverkan och hur bråttom det är blir detta otroligt aktuella frågor, säger Erik Ahlgren, kursansvarig. 
Att frågan är högaktuell är också en av anledningarna till att kursen kommer att ges för de som har grundläggande behörighet, utan krav på särskilda förkunskaper. Detta för att kunna nå ut till en bredare målgrupp än de som studerar på Chalmers. Besök kurssidan för ”Klimatet - vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen”. ​

– I förarbetet har vi diskuterat flera specifika målgrupper, som gymnasielärare, journalister och politiker, men det här är frågor som engagerar många olika grupper. Det blir spännande för oss forskare och lärare att ge sig ut utanför vår komfortzon, bortom chalmersstudenter, säger kursansvarige Erik Ahlgren, biträdande professor inom energisystem vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, där kursens samtliga lärare har sin hemvist på Chalmers. 

– På vår institution finns en bred kompetens inom de här frågorna som vi nu ser fram emot att få samla för första gången i en och samma kurs. En utmaning blir att hitta rätt när vi presenterar fysikaliska och kemiska mekanismer, samt skapa förståelse för komplicerade system och sammanhang.

De som går kursen kommer att få en introduktion till klimatet som system, hur människan påverkat klimatet och hur ett ändrat klimat med stigande temperaturer påverkar land, vatten och ekosystem. Kursen kommer också att behandla vilka åtgärder vi kan vidta för att minska våra utsläpp med fokus både på tekniska lösningar inom energi, transport, industri och markanvändning samt vilka typer av styrmedel som är aktuella.
Som kursansvarig och examinator är det en av Eriks huvuduppgifter att få ihop helheten och att skapa en röd tråd genom de forskningsområden som kommer att dyka upp under kursen. 

– Det är fantastiskt spännande att få jobba med en sådan här annorlunda kurs, som går på bredden genom våra olika forskningsdiscipliner. Målet är att ska skapa en helhet som visar var vetenskapen står idag inom de olika områdena, säger Erik Ahlgren. 

Kristell Pérot, docent på avdelningen för geovetenskap och fjärranalys, är en av lärarna som undervisar tidigt under kursen: 
– Jag kommer att ge en introduktion till forskningen om klimatförändringar. Mitt mål – tillsammans med de andra forskarna på min avdelning – blir att förklara fysiken bakom klimatsystemet: Hur jordens energibalans och cirkulationen mellan atmosfären och världshaven fungerar samt hur balansen störts av utsläpp som vi människor har orsakat. Jag tror att en grundläggande förståelse för klimatsystemet är ett viktigt första steg för att förstå hur våra liv och miljön kan påverkas av förändringarna i systemet och hur vi kan bete oss för att bemöta den här samhälleliga utmaningen, säger Kristell. 

Hon håller med om att det är viktigt att nå ut till en bred målgrupp med de här frågorna, dels eftersom klimatförändringarna är det största hotet som människan har stått inför, dels eftersom vi lever i en tid när felaktig information sprids snabbt.

– Jag ser fram emot att se vilka det är som kommer att gå den här kursen och hur deras motivation ser ut. Jag hoppas att de kommer att komma ut från kursen med mer kunniga och motiverade att agera mot klimatförändringarna. Och att de kommer att sprida sin kunskap till fler i samhället, avslutar Kristell Pérot

Text: Christian Löwhagen

Läs mer

Kurssida för kursen ”Klimatet - vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen”. Kursen är på 7,5 hp och ges på svenska mellan januari och maj 2022. Den ska ges på distans på kvällstid. Lärarna kommer från avdelningarna Energiteknik, Fysisk resursteori samt Geovetenskap och Fjärranalys på Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Kursen är på grundnivå och kräver endast grundläggande behörighet till högskola. Den kan ta emot max 150 studenter. 

Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.