IDDRR Seminar illustration
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Hur minskar vi risken för framtida katastrofer?

Det första seminariet för att minska katastrofrisker hålls på Chalmers den 13 oktober, FN: s internationella dag för katastrofriskreducering. Evenemanget syftar till att främja en global kultur för katastrofreducering, inklusive katastrofförebyggande, lindrande och beredskap.
Internationella dagen för katastrofriskreducering, International Day for Disaster Risk Reduction, IDDRR, introducerades 1989, av FN: s generalförsamling. Dagen är varje år den 13 oktober och uppmärksammar hur människor och samhällen runt om i världen ska minska sin utsatthet för katastrofer och öka medvetenheten om vikten av att tygla de risker som de står inför.

Det första internationella IDDRR-seminariet 2021 är ett onlineevenemang som arrangeras av Chalmers tekniska högskola och fokuserar på katastrofmekanismer och riskstyrning. Talarlistan innehåller bl a Miriam Cullen, Köpenhamns universitet, vars forskning undersöker sambandet mellan lag och styrning, och människor som förflyttats av klimatrelaterade skäl, och Virginie Le Masson, University College London, som forskar kring ojämlikhet mellan könen och våldsrelaterade risker på platser som påverkas av miljöförändringar och katastrofer.

– 2020/2021 med Covid-19-pandemin samt vulkanutbrott, skogsbränder, översvämningar och orkaner i flera regioner på jorden påminner oss om att det mänskliga samhället, trots vetenskapliga framsteg och tekniska framsteg, inte är fritt från att utsättas för katastrofer. IDDRR är därmed ett perfekt tillfälle att öka medvetenheten och fokusera på hur vi kan exponeras för olika naturfaror, det vill säga vad vi vet om dem och hur vi kan mildra deras inverkan på mänskliga befolkningar eftersom t.ex. jordbävningar eller översvämningar kommer att fortsätta att hända, säger Yiting Cai, doktorand vid institutionen för rymd, jord och miljö på Chalmers. Hon ingår i organisationskommittén tillsammans med kollegorna Rüdiger Haas och Maxime Mouyen, alla på avdelningen för geovetenskap och fjärranalys.

Läs mer och anmäl dig för seminariet, som genomförs på engelska den 13 oktober mellan klockan 13 och 17. 

Sidansvarig Publicerad: on 29 sep 2021.