Simon Matti
​Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.​​​ Foto: Tomas Bergman. 

Policydesign i fokus för årets Frisinger-pristagare

Håkan Frisinger-priset inom transportforskning 2022 tilldelas Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Utöver de personliga prispengarna innebär priset att Simon Matti kommer att vara gästforskare på Chalmers tekniska högskola under delar av höstterminen 2022. 
– Det är naturligtvis en stor ära och jag är väldigt glad att min forskning uppmärksammas på det här sättet, säger Simon Matti, som får priset vid en ceremoni den 12 oktober.
Volvo Research and Education Foundation (VREF)  delar årligen ut the Håkan Frisinger Award for Excellence in Transportation Research till en framstående forskare verksam inom transportområdet, vid ett nordiskt universitet eller forskningsinstitut.

Motiveringen lyder: ”Simon Mattis forskning omfattar strategi och policy för klimat och miljö, vilket är mycket relevant för området transportforskning. Prof. Matti fokuserar på allmänna politiska attityder, politisk legitimitet och politiskt beteende, samt har väldokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning”.

Avdelningen för fysisk resursteori kommer att fungera som värdar under Simons vistelse på Chalmers, där han kommer att vara en värdefull samarbetspartner för flera av avdelningens forskargrupper, särskilt de som fokuserar på transport, mobilitet, konsumtionsmönster och omställningsforskning.

– Stipendiet är en fantastisk möjlighet att stärka mitt samarbete med forskarna på Fysisk resursteori och att hitta nya vägar för gemensamma forskningsprogram. Jag är djupt tacksam till VREF (Volvo Forsknings- och Utbildningsstiftelser) för att de gett mig denna möjlighet att spendera tid på Chalmers och bredda min forskning, säger Simon Matti.

– Jag har blivit mycket väl mottagen på avdelningen. Det verkar vara en dynamisk och kreativ avdelning med mycket intressant och relevant forskning som pågår. Bron mellan ingenjörsvetenskap och samhällsvetenskap som finns på Fysisk resursteori gynnar forskning som har potential att sätta en verklig prägel på viktiga politiska frågor.

Vilka forskningsfrågor kommer du att fokusera på under din tid på Chalmers?

– Min forskning är främst inriktad på attityder kring policyer och riktlinjer, i synnerhet hur policydesign kan användas för att öka acceptansen av olika typer av åtgärder, särskilt inom miljö-, energi- och klimatområdet. Jag kommer att fortsätta med denna forskning när jag är på Fysisk resursteori och försöka att bygga upp nya samarbeten med forskare där i dessa viktiga frågor.

Med tanke på Frisinger-stipendiets fokus på transportforskning, kan du säga något om hur du ser på några av de politiska åtgärder som genomförs kring transporter och hur de är utformade?

 Det finns massor av politiska åtgärder redan på plats inom transportpolitiken: framför allt koldioxidprissättning som syftar till att undvika konsumtion av fossila bränslen i bilar och andra fordon samt uppmuntra användningen av alternativa bränslen. Vi har också ett bonus-malus system på plats för att ytterligare uppmuntra människor att byta till mer miljövänliga bilar. Men det finns fortfarande många fler vägar att utforska inom transportområdet, och en viktig roll för staten är också att underlätta och skapa alternativ till både konsumtion och produktion av alternativa transportsätt, säger Simon Matti.

Mer info:

Sidansvarig Publicerad: to 06 okt 2022.