Eu deforestation illustration
​​​​​

Forskning i centrum när EU vill stoppa avskogningen

​EU-kommissionens nya förslag för att stoppa bidraget till avskogning i tropikerna missar viktiga importvaror. Det anser forskarna bakom den data som kommissionen baserat sitt förslag på. Förslaget ställer krav på den som importerar och säljer nötkött, kaffe, kakao, trä, palmolja eller sojabönor i EU. Men även gummi och majs borde finnas med på listan, enligt Martin Persson och Florence Pendrill på Chalmers.  
Tidigare forskning från Chalmers har visat på EU:s stora ansvar för tropisk avskogning: EU:s import av skogs- och jordbruksvaror som palmolja och soja är kopplad till 200 00 hektar avskogning i tropikerna årligen. Nu har EU-kommissionen lagt ett ambitiöst lagförslag på lagstiftning som ska stoppa detta bidrag till avskogningen. 

– För att kunna avgöra vilka varor som ska omfattas av lagstiftningen har kommissionen använt vår data om hur EU:s import av jordbruksvaror bidrar till avskogning. Problemet är bara att de har använt vår data på ett felaktigt sätt och därför exkluderat majs och gummi, trots att de produkterna också spelar en viktig roll för avskogningen, säger Martin Persson, som tillsammans med kollegan Florence Pendrill forskar vid avdelningen för fysisk resursteori (bilden). 

Kommissionen har dragit slutsatsen att inkludera gummi och majs skulle innebära höga kostnader för en relativt liten effekt på avskogningen, i jämförelse med övriga sex varor på listan. Men denna slutsats bygger på en felaktig jämförelse: medan Chalmers-datan på avskogning enbart gäller EU:s import av oförädlat naturgummi, har kommissionen i sina kostnadsberäkningar även har inkluderat förädlat, återvunnet och syntetiskt gummi, vilket då ger ett missvisande förhållande mellan kostnad och effekt. Dessutom har man använt importdata från tidsperioden 2008–2017, medan datan som gäller avskogning kommer från en betydligt kortare period, 2015–2019. 

– När vi korrigerar beräkningarna och istället jämför värdet av de importflöden som motsvarar de varor som är med i vår analys av avskogningen – under samma tidsperiod – finns det inte längre någon markant skillnad mellan de olika varorna, och därför ser vi ingen anledning att lagstiftningen på dessa grunder skulle exkludera gummi och majs, säger Martin Persson.

Martin och Florence har tillsammans med kollegan Thomas Kastner vid Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre skrivit en kort replik där de påpekar felberäkningarna.
Kritiken har sedan uppmärksammats av brittiska The Guardian. Tidningen har också ställt EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius till svars för kritiken.

Text: Christian Löwhagen
Bild: Matt Zimmerman​, Porträtt: Anna Lena Lundqvist / Chalmers 

Läs mer om forskarnas kritik:

Läs tidigare artiklar om Martin och Florence forskning på chalmers.se ​

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.