Dags att byta matvanor?

​CHALMERS MAGASIN: Kött, socker och fett - under julen frossar vi i den mat som enligt en ny stor studie utgör ett globalt hälso- och miljöhot. Håller vi på att äta ihjäl både oss själva och planeten?

Biträdande professor Christel CederbergFör Christel Cederberg, biträdan­de professor på institutionen för energi och miljö, är resultaten av studien som gjorts vid University of Minnesota inte förvånande. De senas­te årens larmrapporter har  pekat på att köttkonsumtionen ökar i världen, i Sverige äter vi till exempel dryga 85 kilo kött per person och år, jamfört med  60 kilo 1990. Det bidrar till att  driva både avskogning och klimatpåverkan mot ohållbara nivåer. Men studien kopplar inte bara vår väster­ländska diet till miljöpåverkan utan också till hälsa-och det gör den extra intressant.

Det är svårt att ändra kostvanor, spe­ciellt med miljöargument som många har svårt att  ta till sig. Men om man pratar mer  om att du själv kommer att få några extra levnadsår om du ändrar kost kanske folk tänker till, säger Christel Cederberg.

 

Läs hela intervjun med Christel Cederberg i Chalmers magasin (4/14), sid 4.


Sidansvarig Publicerad: må 15 dec 2014.