Händelser: Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energi och miljö, Rymd- och geovetenskaphttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 13 Oct 2021 10:12:48 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-för-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-f%C3%B6r-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxErfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp<p>Online</p><p>​Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter. Tid och plats: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00. Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagareModerator: Thore Berntsson Språk: Svenska ​</p>​<span style="background-color:initial">Anmälan: Senast 12 oktober till </span><div><a href="mailto:thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> eller<a href="mailto:%20thore.berntsson@chalmers.se"> thore.berntsson@chalmers.se</a> </div> <div><br /></div> <div>Program: </div> <div><ul><li>​13.30 Introduktion - Kort om IETS, TCP i IEA Heléne Johansson, IETS Sekretariat 1</li> <li>13.45 <br /><b>Erfarenheter av Värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier</b> Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako </li> <li>F<b>rån restprodukt till nytt industriben</b> Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra</li> <li><b>Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning: Utmaningar och barriärer</b> <br />Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers </li> <li><b>Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processe</b>r Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi </li> <li>15.00 Fikapaus </li> <li>15.10 <br /><b>Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter</b> Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB <br /><b>Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis</b> Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik <br /><b>Parallella processer komplicerar projektgenomföranden</b> Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling <br /><b>Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutvecklin</b><b>g</b> <br />Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet 16.30 Diskussion 17.00 Seminariet avslutas​</li></ul> <br /><div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom <a href="https://iea-industry.org/">IEA-samarbetet IETS TCP</a>, Industrial Energy-Related Technologies and Systems, och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.</div> <div>Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med <a href="http://mission-innovation.net/">Mission Innovation​</a>.</div> <div><br /></div> <div>Alla samhällets sektorer har ökande krav på en snabb omställning mot kraftigt minskade klimatgasutsläpp. Detta gäller inte minst industrisektorn. Behovet av kunskap kring erfarenheter om hur hinder kan lösas är avgörande för att en snabb omställning ska kunna åstadkommas. Detta gäller erfarenheter från hela kedjan av planerings-, implementerings- och driftstadierna.</div> <div><br /></div> <div>För att åstadkomma radikalt minskade utsläpp krävs en kombination av lösningar som exempelvis elektrifiering, vätgas, koldioxidinfångning med lagring/användning, bioraffinaderier, processintegration, industriell symbios, nya affärsmodeller, artificiell intelligens, systemlösningar för cirkulär ekonomi, ett förändrat beteende och minskad konsumtion. </div> <div>Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter inom dessa områden i större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt.<br /><br /></div> <div>Frågeställningar av betydelse för uppskalning av industriella projekt som kan resultera i radikalt minskade utsläpp är bland annat: Ekonomi, finansiering, driftsäkerhet, stora osäkerheter med nya tekniker/system, styrmedel, juridik (inklusive garantier/avtal), riskdelning, systemkonsekvenser (flera större åtgärder parallellt eller efter varandra, verklig minskning av klimatgasutsläpp), nya affärsmodeller, samarbeten i nya typer av aktörskonstellationer med nya krav på kompetenser etc. </div> <div>Var och en av presentationerna belyser en eller flera av dessa frågeställningar.<br /><br /></div> <div>Seminariet är avgiftsfritt.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <div>Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP</div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxVattenkraft – nya utmaningar i ett förnybart energisystem<p>OOTO Café, café, Sven Hultins Plats 2, Johanneberg Science Park 2</p><p>​Nu är det dags för Chalmers styrkeområde Energis fjärde Fredagsseminarium &amp; afterwork.  Vi ses i kafé Ooto, Guldhuset, Johanneberg Science Park, 22 oktober, 15:30-17.00.På detta seminarium ger oss Håkan Nilsson ​och Mohammad Hossein Arabnejad olika perspektiv om vattenkraften som har en nyckelroll för att balansera elsystemet, både i form av effekt och frekvens, när övrig produktion och användning av elen varierar över tid. Så kom, lyssna, och träffa kollegor, Styrkeområdets ledning och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/TM/Personal/håkannilsson.jpg" alt="Håkan Nilsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" /><span style="background-color:initial"><b>Ursprungligen designad för baskraft</b> möter vattenkraften nya utmaningar som en viktig källa för reglerkraft i ett förnybart energisystem med intermittenta produktionsslag. <br /></span><div><ul><li><span style="background-color:initial">​Hur påverkas strömningen i turbinerna av det nya körsättet? </span></li> <li>Hur kör man säkert? </li> <li>Vad är kostnaden för denna reglerkraft? </li></ul> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/hani">Håkan Nilsson​</a>, professor i strömningslära, ger en kort översikt över forskningsaktiviteter som ska bidra till svaret på dessa frågor.</div> <div><br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Personal/IMG_5825%20170.jpg" alt="Mohammad Hossein Arabnejad" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" />Dr. <a href="/sv/personal/Sidor/Mohammad-Hossein-Arabnejad-Khanouki-.aspx">Mohammad Hossein Arabnejad</a>, post-doc i ett projekt finansierat av SO Energi, ger en fördjupning kring effekterna av kavitation.<br /></div> <div><b style="background-color:initial">Program:</b><br /></div> <div><ul><li>15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Håkan Nilsson, professor i strömningslära, och Dr. Mohammad Hossein Arabnejad. (Språk: engelska)</li> <li>Frågestund.</li> <li>16:00-17:00, Mingel.</li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Målgruppen</span><span style="background-color:initial"> för seminariet är forskare och kollegor inom Chalmerssfären.​</span><br /></div> <div><br /></div> <span style="font-weight:700">Relaterat:<br /></span><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">​</a><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx" style="background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">Energilagring till havs ger mer tillförlitlig sol- och vindkraft​</a><br /><div><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vind- + solenergi= ny utmaning för vattenkraften</a><div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.tudelft.nl/en/eemcs/current/humans-of-eemcs/haakan-nilsson/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Håkan Nilsson Visiting Professor TUDelft</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Den surfande professorn</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"></a><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Strömningslära på Chalmers</a></span></div></div></div> <div><br /></div> <div><b>Tidigare fredagsseminarier<br /></b><a href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Rapport-SWPTC-i-fokus.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vindkraften är en viktig pusselbit i framtidens elnät​</a><br /><h4 style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;line-height:1.3;margin:0px;padding:0px 0px 5px"><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​</a><a class="titleLink clickLogger resultTitle" href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Plast-fran-avfall-till-attraktiv-ravara.aspx">Plast – från avfall till attraktiv råvara</a></h4></div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-på-samverkan-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-p%C3%A5-samverkan-.aspxWorkshop om goda exempel på samverkan<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​SAVE THE DATE: Den 2 december bjuder Chalmers och RISE​ in till en workshop med goda exempel på forskningssamarbeten. Syftet är att inspirera och visa på samverkansmöjligheter och mervärdet av att arbeta tillsammans, samt hur dessa värden åstadkommits. Den primära målgruppen är forskare vid Chalmers och RISE. Mer information, och program presenteras runt den 20 oktober.   Datum: 2 december, 13:00-17:00  Plats: Palmstedtsalen Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg. ​</p>