Händelser: Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energi och miljö, Rymd- och geovetenskaphttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 09 Apr 2021 13:31:38 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Fredrik-Normann.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Fredrik-Normann.aspxInstallationsföreläsning Fredrik Normann<p>Online</p><p>The Role of Industrial Emission Control Technologies in the Energy Dilemma</p><div>Fredrik Normann, avdelningen energiteknik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap presenterar sin installationsföreläsning “The Role of Industrial Emission Control Technologies in the Energy Dilemma” för befordran till biträdande professor i Emission Control vid Chalmers tekniska högskola. </div> <div><br /></div> <div>Abstract: </div> <div>The lecture discusses the role of academia in the development and implementation of emission control technologies and the relation between academia and industrial parties in pollution prevention and control. Fredrik draws from several experiences from industrial research collaborations to reduce emissions from industrial energy use and proposes a way forward for a continued acceleration in scientific research and education of skilled researchers and engineers in industrial sustainability and pollution control.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://chalmers.zoom.us/j/66913233791">Ta del av föreläsningen via Zoom​</a>.</span></div> <div><span style="background-color:initial">Password: ds=dq/T</span></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxProduktion i rymden<p>online</p><p>Hur massproducerar man för rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.​</p><div><span style="background-color:initial">Sverige är en framstående rymdnation, inte minst tack vare vår rymdindustri som till största delen ligger i Västsverige. Chalmers är en viktig part, som har stor bredd av rymdforskning inom olika discipliner, inte minst inom produktion där t ex additiv tillverkning förbättras och anpassas för rymdtillämpningar.</span></div> <div><span style="background-color:initial">Välkommen till en intressant eftermiddag där vi möter forskare och inbjudna gäster från NASA, Rymdstyrelsen med flera.</span></div> <div>Anmälan öppnar snart!</div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span> ​</div>