Exjobbspresentation, Yukari Tsuji

​Experimental studies on Chemical-looping combustion in a packed-fluidized bed: Effects of packing type and bed height
Yukari Tsuji presenterar sitt examensarbete, utfört vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Titel: ​Experimental studies on Chemical-looping combustion in a packed-fluidized bed: Effects of packing type and bed height

Opponent: Fillip Milikic
Examinator: Magnus Rydén
Handledare: Nasrin Nemati

Kategori Studentarbete
Plats: Online
Tid: 2021-02-01 11:00
Sluttid: 2021-02-01 12:00

Sidansvarig Publicerad: to 21 jan 2021.