Exjobbspresentation, Markus Bredberg

​Gravitationally Lensed, High-Redshift Starburst Galaxies and the CO(3-2) Transition for SPT0125-47 and  SPT2134-50
Markus Bredberg, student i mastersprogrammet MPPHS, presenterar sitt examensarbete ”Gravitationally Lensed, High-Redshift Starburst Galaxies and the CO(3-2) Transition for SPT0125-47 and  SPT2134-50", utfört vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. 

Opponent: Sven Lundberg
Examinator: Magnus Thomasson
Handledare: Kirsten Kraiberg Knudsen

Kategori Studentarbete
Plats: EL41, lecture room, Maskingränd 2, Linsen
Tid: 2022-06-07 11:00
Sluttid: 2022-06-07 12:00

Sidansvarig Publicerad: må 23 maj 2022.