Exjobbspresentation, John Petersson

​Thermal plasma in a rotary kiln for cement production – An investigation of the heat transfer mechanisms
John Petersson, presenterar sitt examensarbete “Thermal plasma in a rotary kiln for cement production – An investigation of the heat transfer mechanisms“, utfört vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Opponenter: Benedikt Jahn och Niva Mital
Handledare: Adrian Gunnarsson och Klas Andersson
Examinator: Klas Andersson.

Kategori Studentarbete
Plats: Energy Technology, division, Hörsalsvägen 7B, M-huset
Tid: 2022-06-02 09:00
Sluttid: 2022-06-02 10:00

Sidansvarig Publicerad: ti 24 maj 2022.