Boy Lankhaar, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Tracing cosmic magnetic fields using molecules
Boy Lankhaar försvarar sin doktorsavhandling "Tracing cosmic magnetic fields using molecules​". 
Boy är doktorand på avdelningen astronomi och plasmafysik, på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.

Handledare: Wouter Vlemmings
Examinator: Hans Olofsson
Fakultetsopponent: Dr. Helmut Wiesemeyer, Max-Planck Institute for Radioastronomy, Bonn, Tyskland

Kontakta Boy för att få lösenordet till den digitala disputationen.
Kategori Disputation
Plats: Online
Tid: 2021-02-23 13:00
Sluttid: 2021-02-23 16:00

Sidansvarig Publicerad: ti 02 feb 2021.