Anqi Li, Rymd-, geo- och miljövetenskap

​O2 and OH airglow in the mesosphere through the lens of Odin/OSIRIS Infrared Imager
Anqi Li försvarar sin doktorsavhandling "​O2 and OH airglow in the mesosphere through the lens of Odin/OSIRIS Infrared Imager​". Anqi är doktorand på avdelningen Geovetenskap och fjärranalys,  
på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.

Handledare: Donal Murtagh, Geovetenskap och fjärranalys
Examinator: Patrick Eriksson, Geovetenskap och fjärranalys
Fakultetsopponent:  Dr Gabi Stiller, Karlsruhe Institute of Technology

Kontakta Anqi ​för att få lösenordet till den digitala disputationen.
Kategori Disputation
Plats: EB, lecture hall, Hörsalsvägen 11, EDIT trappa C, D och H
Tid: 2022-05-18 14:30
Sluttid: 2022-05-18 17:00

Sidansvarig Publicerad: on 04 maj 2022.