Anis Elyouncha, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Retrieval of ocean surface currents and winds using satellite SAR backscatter and doppler frequency shift
Anis Elyouncha försvarar sin doktorsavhandling "​Retrieval of ocean surface currents and winds using satellite SAR backscatter and doppler frequency shift​". 
Anis är doktorand på avdelningen mikrovågs- och optisk fjärranalys, på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.

Handledare: Leif Eriksson, mikrovågs- och optisk fjärranalys
Examinator: Lars Ulander, mikrovågs- och optisk fjärranalys
Fakultetsopponent: Johnny A. Johannessen, Senior forskare vid Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), Bergen, och Geophysical Institute, University of Bergen, Norge

Kategori Disputation
Plats: Online
Tid: 2020-11-05 14:15
Sluttid: 2020-11-05 17:00

Publicerad: må 12 okt 2020.