Navigerande av hållbarhetsomställningar

Forskargruppen bedriver inter- och transdisciplinär forskning om och för hållbarhetsomställningar. Forskningen utgår från hållbarhetsutmaningar, och relaterar till FN’s Agenda 2030. Fokus i forskningen är tillämpning, utvärdering och utveckling av framtidsorienterande metodiker, främst backcasting, såväl som forskning-samhälle-samverkan i samhälleliga labb.

FN:s Agenda 2030 ’Att Förändra vår Värld’ innefattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Agendan är transformativ; den åsyftar att i grunden ändra de system, strukturer och praktiker som idag är ohållbara. Den är också integrativ; den söker väva ihop hållbarhetens ekologiska, ekonomiska och sociala dimension och uppmanar till samverkan över aktörsgränser, perspektiv och discipliner.

Forskningsfältet om hållbarhetsomställningar (sustainability transitions research) växer nu snabbt internationellt. Forskargruppen tar utifrån inter- och transdisciplinär samverkan fram kunskap kring hur omställningar kan vägledas i praktiken, dvs. tillämpning, utvärdering och utveckling av metodiker och verktyg för att hantera omställningsprocesser i samhället.  Forskargruppen har medgrundat och byggt upp Chalmers Initiativ för Hållbarhetsomställningar, CIIST som 2017 stod som värd för den 8e internationella konferensen inom forskningsområdet.

En backcastingmetodik är central i gruppens forskning kring hållbarhetsomställningar. Metodiken har under de senaste 25 åren utvecklats och använts i en lång rad omställningsprocesser i en stor variation av sammanhang nationellt såväl som internationellt. Metodiken utgår från en principiell förståelse av en hållbar framtid, och har identifierats som särskilt relevant för de omställningsprocesser som Agenda 2030 pekar på. Flera av de backcasting-case som har bedrivits har ägt rum i ’labbmiljöer’ där aktörer möts över gränser för att tillsammans utforska framtida möjligheter kring en gemensam utmaning eller fråga. Centralt i dessa labbmiljöer är lärandeprocesser som utmanar rådande ohållbara system och skapar utrymme för nya initiativ att växa fram.

Hållbarhetsomställningar är komplexa och osäkra förändringsprocesser på systemnivå i samhället. Dessutom sitter de system som utmanas fast i befintliga marknadsstrukturer, teknik och beteenden etc. Förändring i sådana system kan inte planeras i traditionell bemärkelse, utan kräver istället ett experimenterande angreppsätt. Bland annat, som en egen testbädd har forskargruppen utvecklat Challenge Lab​ vid Chalmers Teknikpark. Dess metodik används nu i ett flertal sammanhang inom och bortom Sveriges gränser. Gruppen är engagerad i jämförande studier av olika labb-initiativ med intresset att förstå de kvalitéer och egenskaper som stöttar transformativa processer. Detta inkluderar systematiska litteraturgenomgångar såväl som empiriska studier av case och jämförelser.

​Seniora forskare: 
John Holmberg

Nyckelpublikationer:
Holmberg, J., & Robèrt, K.-H. (2000). Backcasting from non-overlapping sustainability principles - a framework for strategic planning. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 7, 291–308.

Holmberg, J., & Larsson, J. (2018). A Sustainability Lighthouse—Supporting Transition Leadership and Conversations on Desirable Futures. Sustainability, 10(11), 3842. https://doi.org/10.3390/su10113842

Larsson, J., & Holmberg, J. (2018). Learning while creating value for sustainability transitions: The case of Challenge Lab at Chalmers University of Technology. Journal of Cleaner Production, 172, 4411–4420. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.072

Schäpke, N., Stelzer, F., Caniglia, G., Bergmann, M., Wanner, M., Singer-Brodowski, M., … Lang, D. J. (2018). Jointly Experimenting for Transformation? Shaping Real-World Laboratories by Comparing Them. GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, 27(1), 85–96. 
https://doi.org/10.14512/gaia.27.S1.16

​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 22 mar 2019.