Hållbar konsumtion

Forskargruppen för hållbar konsumtion studerar ett brett spektrum av tvärvetenskapliga konsumtionsfrågor på samhällelig och individuell nivå. Särskild vikt läggs vid konsumtionsområden med stora växthusgasutsläpp som flygresor, bilanvändning och matvanor, men forskningen täcker också aspekter relaterade till den totala volymen och sammansättningen av hushållens utgifter. 
Exempel på studier:
  • Förklaringsfaktorer bakom variationen om energianvändning och växthusgasutsläpp från privat konsumtion (inklusive ekonomiska, sociodemografiska, fysiska/rumsliga och psykologiska faktorer).
  • Rebound-effekter från konsumtionsval och förbättringar av teknisk energieffektivisering.
  • Tidsanvändningens betydelse för konsumtion och utsläpp.
  • Förhållandet mellan konsumtionsmönster och indikatorer för livskvalitet.
  • Policyinnovation för hållbar konsumtion, inklusive analyser av acceptans för nya styrmedel.
 
Forskargruppen tillämpar ett öppet tillvägagångssätt för formulering av relevanta och intressanta forskningsfrågor med stor variation i val av metoder. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare med både samhällsvetenskaplig och teknisk bakgrund. För närvarande är det största projektet "Mistra Sustainable Consumption" som innefattar samverkan med flera andra universitet och samhällspartners.

Seniora forskare​: 

Jonas Nässén, Jörgen Larsson

Nyckel​publikationer:

Nässén, J., & Larsson, J. (2015). Would shorter working time reduce greenhouse gas emissions? An analysis of time use and consumption in Swedish households. Environment and Planning C: Government and Policy, 33(4), 726-745. https://doi.org/10.1068/c12239

Nässén, J., Andersson, D., Larsson, J., & Holmberg, J. (2015). Explaining the variation in greenhouse gas emissions between households: Socioeconomic, motivational, and physical factors. Journal of industrial ecology, 19(3), 480-489. https://doi.org/10.1111/jiec.12168

Andersson, D., Nässén, J., Larsson, J., & Holmberg, J. (2014). Greenhouse gas emissions and subjective well-being: An analysis of Swedish households. Ecological economics, 102, 75-82. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.03.018

Nässén, J. (2014). Determinants of greenhouse gas emissions from Swedish private consumption: Time-series and cross-sectional analyses. Energy, 66, 98-106. https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.01.019

Larsson, J., Åkerman, J., Elofsson, A., Sterner, T., 2019, International and National Climate Policies for Aviation: A review. Climate Policy: 1-13. https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1562871


​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jun 2019.