Energisystemanalys

Energisystemanalys

Energiomställningen är en fundamental fråga inom såväl klimatfrågan som hur vi ska hantera ändliga resurser på jorden. Idag är energisystemet helt dominerat av fossila bränslen, samtidigt som nya tekniker som sol och vindenergi ser en snabb tillväxt. Inom detta forskningsområde analyserar vi hur en omställning till ett framtida energisystem som orsakar låga utsläpp av växthusgaser skulle kunna se ut. Gruppen arbetar främst inom tre områden:
Globala energiscenari​er och vägen till att klara globala klimatmål: 
GET-modellen är en global energisystemmodell som är kopplad till temperaturmodell där även andra växthusgaser beaktas. Modellen har en lång historia som sträcker sig tjugo år tillbaka. GET-modellen har använts i flertalet studier för att analysera hur klimatmål kan nås på ett kostnadseffektivt sätt och vilka energiresurser och -tekniker som är viktiga för att klara av att minska utsläppen. På senare år har fokus legat på betydelsen av negativa utsläpp från bioenergi med koldioxidinfångning. 
Modellering a​v elsystem med hög grad av variabel elproduktion: 
Kostnader för sol- och vindkraft har sjunkit snabbt under det senaste decenniet, och fler och fler aktörer ser framför sig att elsystemet kan komma att domineras av sol och vindenergi. En viktig frågeställning är då hur ett sådant system kan fungera under dagar då varken solen skiner eller vinden blåser. Genom en uppsättning av modellverktyg för elsystemet analyseras betydelsen av transmission, energilager och andra åtgärder för variationshantering. 
Styrmedel och politik: 
För att få tillstånd en förändring av energisystemet krävs en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att ny teknik ska kunna växa fram. Inom detta område analyseras frågor av karaktären vilka styrmedel som är mest effektiva, eller vilka strukturella faktorer som påverkar hur snabbt nya tekniker kan växa till.

Seniora forskare: ​
Fredrik Hedenus, Daniel Johansson, Christian Azar, Kristian Lindgren

Nyckelpublikationer:​
Azar, C., Johansson, D. J., & Mattsson, N. (2013). Meeting global temperature targets—the role of bioenergy with carbon capture and storage. Environmental Research Letters, 8(3), 034004.

Reichenberg, L., Hedenus, F., Odenberger, M., & Johnsson, F. (2018). The marginal system LCOE of variable renewables–Evaluating high penetration levels of wind and solar in Europe. Energy, 152, 914-924.

Azar, C., & Sandén, B. A. (2011). The elusive quest for technology-neutral policies. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1), 135-139.

​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 02 apr 2019.