Energiteknik

Avdelningen för energiteknik bedriver forskning och undervisning i energiteknik och energisystem. Aktuella projekt och aktiviteter täcker ett brett område och behandlar frågor och aspekter relaterade till energiomvandling och hur dess miljöpåverkan kan begränsas. Energiteknik är också värd för forskningsinfratrukturen Chalmers Kraftcentral​, som har en central del i avdelningens forskning. 
Forskning​
Forskningen är indelad i områdena 
  • energiomvandling,
  • uthålliga energisystem och 
  • energisystemteknik. 
Utmärkande för verksamheten är kombinationen av projekt på systemnivå med ingående forskning på energiomvandlingsprocesser samt vår medverkan i ett stort antal nationella och internationella projekt.

​Viktiga forskningsfrågor är:​

  • studera effekter av klimat-och energipolitiska åtgärder
  • olika energisektorers möjlighet att minska sina utsläpp
  • att identifiera nyckeltekniker samt bedöma deras potential och förmåga att möta olika klimatmål

Forskningen ​sker framförallt inom tre huvudområden:

  • Förbränning och förgasning av fasta bränslen
  • Koldioxidavskiljning från förbränningsprocesser
  • Energisystemanalys
Vi bedriver forskning inom flera nivåer av den tekniska utvecklingskedjan; genom laboratorieförsök, i pilotanläggningar samt i demonstrationsanläggningar (i samarbete med industrin). 
Databaser och modeller​

Avdelningen för energiteknik har under lång tid utvecklat omfattande databaser med detaljerad information, bl.a. över Europas alla kraftverk (The Chalmers Power Plant database), den europeiska byggnadssektorn (Building Stocks Dataset) och de globala bränslemarknaderna (The Chalmers Fuel database). Avdelningen har även utvecklat och använder sig av ett flertal unika modeller och analysverktyg.  

Läs mer om databaserna här​ (pdf-fil). 

Läs mer om modellerna här (pdf-fil).

Läs mer om projektet Hållbara europeiska energisystem


Utbildning​

Vi erbjuder kurser inom det energitekniska området både på kandidatnivå och masterutbildningsnivå, t. ex. inom  energiomvandling, förbränningsteknik, kraftsystem och energisystemanalys. Avdelningen för energiteknik på institutionen koordinerar även mastersprogrammet ”Sustainable Energy Systems”.

Läs mer om utbildningen som bedrivs på institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap. ​

Sidansvarig Publicerad: ti 06 mar 2018.