ESO
Spiralstrukturen i materian som omger den gamla stjärnan R Sculptoris är den första i sitt slag som upptäckts. Formen skapades troligen av en hittills okänd stjärna som kretsar kring den röda jätten. ​
 ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Maercker et al.

Galaktisk astronomi

Vår forskning fokuserar på astrofysiska processer i vår egen galax Vintergatan. Den täcker ämnen från planetära atmosfärer, över den tidiga utvecklingen av stjärnor och planeter till exoplaneter och de senare faserna av stjärnutveckling. Vi studerar till exempel fysiken och kemin av interstellär och cirkumstellär materia och processerna som styr stjärnors födelse och död. Vi genomför observationer över det elektromagnetiska spektrat och utför teoretisk forskning och magnetohydrodynamisk modellering av stjärnbildande gasmoln och stellära utflöden. Vårt arbete hjälper till i utvecklingen av nästa generations mark- och rymdbaserade teleskop.
Den huvudsakliga motivationen för vårt arbete är nyfikenhet om vårt ursprung och ett önskan att 
utbilda och inspirera nästa generations forskare.​​

Sidansvarig Publicerad: on 15 aug 2018.