Spiralgalaxer

Extragalaktisk astronomi

Vår forskning sträcker sig över en stor bredd av ämnen från stjärnbildning och spiralstrukturer i närliggande galaxer till tillväxten av supermassiva svarta hål i galaxkärnor till utveckling av galaxer och hopar i det unga universum. Vi genomför observationer, teoretisk forskning och utveckling av numersika simuleringar. Vi hjälper också till att uveckla framtida både markbaserade- och rymdteleskop.​

Sidansvarig Publicerad: on 15 aug 2018.