Publikationer

Våra forskare och studenter producerar varje år en stor mängd publikationer, såsom doktors- och licentiatavhandlingar, examensarbeten, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter. 

För en fullständig lista över institutionens publikationer hänvisar vi till databasen​ Chalmers Researchdär du kan söka bland publikationer för hela institutionen, dess avdelningar och forskargrupper. 

Sidansvarig Publicerad: må 26 feb 2018.