Forskning

​Vi observerar universum, jorden, klimatet och energisystemen för att på olika sätt främja hållbar utveckling på en global skala, såväl som i små och komplexa system.
Fokus ligger dels på experimentell och teoretisk forskning, dels på utveckling, användning och utvärdering av metoder och verktyg för analys av teoretiska och tekniska system och modeller. Vi utvecklar dessutom nya känsliga instrument för forskning om rymden, jorden och miljön.
Forskningen vid Institutionen för rymd-,  geo- och miljövetenskap är organiserad i fem avdelningar: 
Avdelningen för astronomi och plasmafysik fokuserar på studier av intra- och extragalaktiska processer samt fusion. Exempel på forskningstema är studier av den interstellära rymden, stjärn- och planetbildning samt plasmaturbulens. Forskningen sker inom stora internationella samarbeten, på internationella observatorier och på Onsala rymdobservatorium. 

Avdelningen för energiteknik har kompetenser inom energisystemanalys, termiska och termokemiska energiomvandlingsprocesser och -system. Sammansättningen av expertis kombinerat med en unik experimentell infrastruktur – Chalmers Kraftcentral – databaser och modeller bidrar till en innovativ miljö som föder idéer som kan ge signifikanta bidrag till samhällsutvecklingen.

Avdelningen fysisk resursteori fokuserar på interaktioner mellan teknik, samhälle och natur, och använder systemperspektiv för att göra tvärvetenskaplig forskning som inkluderar teoriutveckling, matematisk modellering såväl som kvantitativa och kvalitativa analyser.

Avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys har studier av processer i atmosfären som är av vikt för klimatet som huvudfokus.  Forskningen är baserad på fjärrmätning av geofysiska fenomen som skog, havsis och strömmar samt studier på plats av mänskliga såväl som naturliga emissioner ut i atmosfären. 

Avdelningen Onsala Rymdobservatorium​ inkluderar den nationella infrastrukturen för radioastronomi och geodesi. Utöver en betydlig teknisk stab är två forskargrupper knutna till avdelningen. Gruppen för avancerat mottagarutveckling utvecklar instrumentering för svenska projekt och anläggningar samt för stora internationella projekt. Gruppen för rymdgeodesi och geodynamik studerar processer som påverkar och förändrar jordens form, tyngdkraftsfält och rotation.

Sidansvarig Publicerad: må 26 feb 2018.