Onsala rymdobservatorium

Avdelningen ​Onsala rymdobservatorium består av den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och forskargruppen Avancerad mottagarutveckling (GARD).
  • Vår målsättning är att tillhandahålla observationsresurser av världsklass för svenska och internationella forskare.
  • Vi utvecklar mottagare för observatoriets teleskop och för internationella projekt inom forskningsfälten radioastronomi och geovetenskap .
  • Vi arbetar med framtagning av avancerade vetenskapliga instrument, som används inom radioastronomi och miljöforskning.
  • Vi bestämmer rörelser i jordskorpan, jordens rotationsparametrar och mängden vattenånga i atmosfären, huvudsakligen med hjälp av navigationssatelliter (t.ex. GPS) och långbasinterferometri (VLBI). Observatoriet driver flera radioteleskop i Onsala, och är en av tre partner i APEX (Atacama Pathfinder Experiment), ett submillimeter-teleskop i Chile. 

Avdelningsch​ef:

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.