Chalmers kraftcentralChalmers kraftcentral (KC) är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. 
I det öppna samarbetet runt Chalmers kraftcentral möts forskare, industri och offentlig sektor för att bidra till en klimatneutral framtid. EoN, Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, Valmet, Akademiska hus och Göteborg Energi. Listan över externa samarbetspartners kan göras göras lång. 


– Den forskning som bedrivs här har bidragit till att Sverige har gått från oljeberoende till en utbyggd fjärrvärmesektor, säger Henrik Thunman, som har det övergripande ansvaret för KC och är avdelningschef på Energiteknik. 


Läs mer om Chalmers kraftcentral och våra andra forskningsinfrastrukturer​

Sidansvarig Publicerad: må 12 jun 2017.