Händelser: Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energi och miljö, Rymd- och geovetenskaphttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 01 Dec 2020 09:23:04 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Fredrik-Hedenus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Fredrik-Hedenus.aspxInstallationsföreläsning, Fredrik Hedenus<p>Online</p><p>​​The future energy system - a matter of time, space and risk</p><div>Fredrik Hedenus vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, kommer att hålla sin föreläsning för befordran till biträdande professor i Hållbar utveckling och systemanalys. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Titel: </h3> <div style="text-align:left"><span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">The future energy system - a matter of time, space and risk​.</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Abstract: </h3> <div>It is rather well understood how to design a future, climate friendly, cost-efficient energy system. However, many of the crucial aspects of the real energy transitions concerns the wider socio-technical system. I will here focus on: Time - how fast can new technologies be scaled up? Space - where will people accept solar and wind to be deployed at large scale? Risk – who will invest in new capacities when electricity prices are low or even zero most hours of the year.</div> <div><br /></div> <div><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69879736331">Anslut till föreläsningen via Zoom​</a>. </div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/fredrik-hedenus.aspx">Kontakta Fredrik för att få lösenord till seminariet</a>.</div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Johan-Ahlström.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Johan-Ahlstr%C3%B6m.aspxJohan Ahlström, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online</p><p>Shaping Future Opportunities for Biomass Gasification - The Role of Integration</p><div>Johan Ahlström försvarar sin doktorsavhandling &quot;Shaping Future Opportunities for Biomass Gasification - The Role of Integration​​&quot;. </div> <div>Johan Ahlström är doktorand på avdelningen <span style="background-color:initial">energiteknik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /></div> <div>Handledare och examinator. Simon Harvey, energiteknik</div> <div>Fakultetsopponent: Prof. Francois Maréchal, EPFL Valais Wallis - Industrial Process and Energy Systems Engineering,  EPFL, Schweiz.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/johanah">Läs avhandlingen och hitta zoom-länk</a> här.</div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/johanah.aspx">Kontakta Johan för att få lösenordet</a> till den digitala disputationen.</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Har-ny-karnkraft-tekniska-och-ekonomiska-forutsattningar-att-mota-klimatutmaningen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Har-ny-karnkraft-tekniska-och-ekonomiska-forutsattningar-att-mota-klimatutmaningen.aspxHar ny kärnkraft tekniska och ekonomiska förutsättningar att möta klimatutmaningen?<p>Online Zoom</p><p>​​Måndag, 7 december, välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett lunchwebbinarium om kärnkraft. Tid och plattform: kl 12:30-14:15, Zoom. Kärnkraften, som idag gör en stor del av jobbet för att vi i Sverige ska ha tillgång på el, är energisystemets vattendelare. Alltsedan Barsebäck startade på 70-talet har tekniken varit en het potatis på den politiska agendan. Det här seminariet handlar inte om att vara för eller emot kärnkraft. Ambitionen är att belysa frågan om kärnkraft ur flera perspektiv. Seminariet är gratis och öppet för alla. Språk: Svenska, föranmälan krävs, senast 3 december.​​</p>​<span style="background-color:initial"><b>Forskningen har</b> lett till nya idéer för framtida kärnkraftskoncept. </span><div><span style="background-color:initial">Hur ser forskarnas vision ut om framtidens kärnkraft?  </span><span style="background-color:initial">O</span><span style="background-color:initial">ch hur står sig ny kärnkraft i relation till exempelvis nyinvestering i vindkraft? <br />Med tanke på klimatutmaningen – under vilka förutsättningar skulle ny kärnkraft kunna ha en plats i ett (svenskt) energisystem? <br />Det finns också frågetecken kring om det är lönsamt att investera i ny kärnkraft.</span></div> <div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><b>På seminariet </b>möter vi kärnkraftsforskare och energisystemforskare, och vi får inspel från politiken och näringslivet. Allt i syfte att förstå den komplexa frågan om ny kärnkraft lite bättre.<br /><br /><b>Registrera dig till webbinariet, senast 3 december:</b><br /> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/a8e6597a-7418-4f44-97a7-5714ffffd606"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Registrering.</a></div> <div><br /></div> <div><div><b>Program</b></div> <div>12:30–14:15</div> <div>Välkomna, moderator <b>Anders Ådahl, </b>Chalmers styrkeområde Energi. </div> <div>Talare:</div> <div><ul><li>Generation IV kärnkraft, vad är det och var är vi? <b>Christian Ekberg, </b>professor i kärnkemi, Chalmers.</li> <li>Framtidens kärnkraft - en fråga om tid, pengar och alternativ. <b>Fredrik Hedenus, </b>senior forskare, fysisk resursteori, Chalmers.</li> <li>S<span style="background-color:initial">må och stora reaktorer, teknikläget idag. <b>Janne Wallenius</b>, professor i reaktorfysik, KTH.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><b>Moderatorledd paneldiskussion:</b><br /><ul><li><span style="background-color:initial">Moderator </span><b style="font-weight:bold;background-color:initial">Anders Ådahl</b><span style="font-weight:bold;background-color:initial">.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Ingrid Bonde</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, avgående ordföranden för Klimatpolitiska rådet.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Penilla Gunther</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, tidigare riksdagsledamot och KD:s energipolitiska talesperson.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Lisa Göransson</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, Forskarassistent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Staffan Qvist</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, PHD i kärnteknik, Qvist Consulting Limited.</span></li></ul></div></div> <div><br /></div> <div><i>Välkomna till vårt lunchseminarium</i></div> <div>Maria Grahn, </div> <div>Director of Energy Area of Advance</div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/licentiatseminarium-Periklis-Diamantidis.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/licentiatseminarium-Periklis-Diamantidis.aspxPeriklis Diamantidis, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online</p><p>​Exploring Strategies for the Combination of Multiple Space-geodetic Techniques​​</p><div>Periklis Diamantidis presenterar sin licentiatavhandling &quot;​Exploring Strategies for the Combination of Multiple Space-geodetic Techniques&quot;. </div> <div>Periklis Diamantidis är doktorand på avdelningen <span style="background-color:initial">Onsala rymdobservatorium, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /> </div> <div><span style="background-color:initial">Handledare och examinator: Rüdiger Haas, Onsala rymdobservatorium.</span><br /></div> <div>Fakultetsopponent: Daniel S Macmillan, <span style="background-color:initial">Principal Scientist, </span><span style="background-color:initial">NVI Inc., NASA/GSFC, Greenbelt, USA </span><span style="background-color:initial">​</span></div> <div><br /> </div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/520344"><span>Läs avhandlingen och hitta zoom-länk här​</span>​</a>.</div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/periklis-diamantidis.aspx">Kontakta Periklis Diamantidis för att få lösenordet</a> till den digitala disputationen.</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Viktor-Stenberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Viktor-Stenberg.aspxViktor Stenberg, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online</p><p>​Hydrogen Production by Integration of Fluidized Bed Heat Exchangers in Steam Reforming</p><div><span style="background-color:initial">Viktor Stenberg </span>försvarar sin doktorsavhandling &quot;​Hydrogen Production by Integration of Fluidized Bed Heat Exchangers in Steam Reforming​&quot;. </div> <div>Viktor Stenberg är doktorand på avdelningen <span style="background-color:initial">energiteknik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /> </div> <div>Handledare: Magnus Rydén, energiteknik</div> <div>Examinator: Anders Lyngfelt, energiteknik</div> <div>Fakultetsopponent: Jochen Strohle, Dr.-Ing. Senior Researcher, TU Darmstadt,</div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/519777">Läs avhandlingen och hitta zoom-länk här</a>.</div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/vikste.aspx">Kontakta Viktor för att få lösenordet</a> till den digitala disputationen.</div> <div><br /> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/disputation-Johan-Holmen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/disputation-Johan-Holmen.aspxJohan Holmén, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>HC3, lecture hall, Hörsalsvägen 14, Hörsalar HC</p><p>​Navigating Sustainability Transformations: Backcasting, Transdisciplinarity and Social learning</p><div>Johan Holmén försvarar sin doktorsavhandling &quot;​Navigating Sustainability Transformations: Backcasting, Transdisciplinarity and Social learning&quot;. </div> <div>Johan Holmén är doktorand på avdelningen f<span style="background-color:initial">ysisk resursteori, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /></div> <div>Handledare och e<span style="background-color:initial">xaminator: John Holmberg, Fysisk resursteori</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/person/jlarsso">Läs avhandlingen och hitta zoom-länk här</a>.</span><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/jlarsso.aspx">Kontakta Johan Holmén</a> för att få lösenordet till den digitala disputationen, eller om du vill delta på plats.</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Ivan-Gogolev.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Ivan-Gogolev.aspxIvan Gogolev, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online</p><p>​Determining the Fate and Operational Implications of Alkalis in Chemical Looping Combustion of Biomass</p><div><span style="background-color:initial">Ivan Gogolev </span>presenterar sin licentiatavhandling: ”Determining the Fate and Operational Implications of Alkalis in Chemical Looping Combustion of Biomass”. Ivan Gogolev är doktorand på avdelningen <span style="background-color:initial">energiteknik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /></div> <div><div>Huvudhandledare: Anders Lyngfelt</div> <div>Handledare: Tobias Mattisson, Carl Linderholm</div> <div>Examinator: Anders Lyngfelt</div></div> <div>Diskussionsledare: Docent Patrik Yrjas, Åbo Akademi University, Finland</div> <div><br /></div> <div></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/publication/520506">Läs avhandlingen och hitta zoom-länk här</a>.</span><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/gogolev.aspx">Kontakta Ivan för att få lösenord till seminariet</a>.</div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxProduktion i rymden<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p> </p>​Den nya rymdåldern är här! Det tar vi fasta på i årets initiativseminarium som spinner vidare på 50-årsfirandet av månlandningen.​​<div><span style="background-color:initial">Hur tillverkar man för rymden? Vad forskar man på i rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.<br /></span> ​</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>