Händelser: Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energi och miljö, Rymd- och geovetenskaphttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 14 Aug 2020 14:21:17 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Juan-Farias-Osses.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Juan-Farias-Osses.aspxJuan Farias Osses, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online defense</p><p>​The dynamics of star cluster formation</p>​<span style="background-color:initial">Juan Farias Osses försvarar sin doktorsavhandling &quot;​The dynamics of star cluster formation&quot;. </span><div>Juan Farias Osses är doktorand på avdelningen <span style="background-color:initial">astronomi och plasmafysik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /></div> <div>Handledare: Jonathan Tan, <span style="background-color:initial">Astronomi och plasmafysik</span></div> <div>Examinator: Wouter Vlemmings, <span style="background-color:initial">Astronomi och plasmafysik</span></div> <div>Fakultetsopponent: Prof. Simon Portegies, University of Leiden,</div> <div><br /></div> <div><div><a href="https://research.chalmers.se/en/publication/518158">Read the full thesis here</a>. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69902088911">Online defense</a>, password: 303302​</div> </div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hearing-om-Göteborgs-Stads-miljö--och-klimatprogram.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hearing-om-G%C3%B6teborgs-Stads-milj%C3%B6--och-klimatprogram.aspxHearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram<p>On line</p><p>Den 11 september bjuder miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers styrkeområde Energi in till en offentlig hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030​​.</p>​Varje kommun i Sverige ska bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram.​<div><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial">Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen och är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. </span></span></div> <div><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"><br /></span></span></div> <div><div><span style="font-size:14px">Syftet med hearingen är att redogöra för programmets prioriteringar och överväganden och att inhämta synpunkter så att programmet verkligen driver på omställningen och ökar takten i genomförandet av åtgärder.</span></div> <div><br /><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"></span></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><b>Hearingen är öppen och du har möjlighet att lämna synpunkter på det föreslagna miljö- och klimatprogrammet.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px"><b>Tid:</b> 11 september, kl. 12.00-14.00</span></li> <li><span style="font-size:14px"><b>Plats:</b> Webbsändning via plattformen zoom.<br /></span><br /><b>Program:</b></li> <li><span style="background-color:initial">Välkomna, moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi </span><br /></li> <li><span style="font-size:14px">Presentation av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 </span></li> <li><span style="font-size:14px">Feedback från forskare</span></li> <li><span style="font-size:14px">Bensträckare</span></li> <li><span style="font-size:14px">Moderatorledd diskussion</span></li> <li><span style="font-size:14px">Frågor från åhörare</span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px"></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Medverkan på hearingen är gratis, men föranmälan krävs.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/f446515b-668a-4438-9a10-16dbe20db193"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Välkomna</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Henriette Söderberg</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><i>Miljöförvaltningen Göteborgs stad</i></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Maria</b> <b>Grahn</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><i>Director of Energy Area of Advance </i></span></div></div> </div></div> ​https://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Lise-Meitner-award-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Lise-Meitner-award-2020.aspxFRAMFLYTTAT - Prisceremoni och föreläsning – Göteborgs Lise Meitnerpris 2020<p></p><p>​​Eventet är framflyttat på grund av rådande situation med Corinavirusets spridning i samhället. Arrangörerna återkommer med nytt datum under hösten 2020. 2020 års pristagare av Göteborgs Lise Meitner pris är professor Anne L’Huillier verksam vid Lunds universitet. Den 24 september besöker hon Fysikcentrum Göteborg och tar emot utmärkelsen. I samband med prisceremonin håller professor L’Huillier traditionsenligt en föreläsning i den österrikiska/svenska fysikerns ära.  Välkommen att delta!Förfriskningar serveras efter föreläsningen.​ Läs mer om Anne L’Huillier​ på vår engelska sida​ Läs mer om Lise Meitner award</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxFRAMFLYTTAT: Produktion i rymden<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>På grund av rådande pandemisituation läggs seminariet i omloppsbana. Nytt datum för seminariet är 4 maj, 2021.</p>​Den nya rymdåldern är här! Det tar vi fasta på i årets initiativseminarium som spinner vidare på 50-årsfirandet av månlandningen.​​<div><span style="background-color:initial">Hur tillverkar man för rymden? Vad forskar man på i rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.<br /></span> ​</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>