Illustration
​Institutionens medarbetare samlad vid Akvarellmuseet på Tjörn, september 2018.​
Foto: Christian Löwhagen

Vision och strategi

Institutionens vision​
Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, SEE, är en internationell och utåtriktad institution vars forskning drivs av nyfikenhet och utmaningar. Vi bidrar till att göra Chalmers vision för en hållbar framtid till verklighet genom att bygga långsiktigt hållbara kunskaps- och teknikbaserade lösningar inom våra områden. 

SEE har en unik blandning av kompetenser som möjliggör samarbete mellan våra olika forskningsområden. Vår vision är att ha en ledande position när det gäller att identifiera och möta stora och relevanta utmaningar inom hållbarhet, energi, geovetenskap och rymdvetenskap, genom att tillhandahålla samhället de främsta experterna, toppmodern kunskap och innovativa lösningar. Denna vision genomsyrar hela institutionens forskning, utbildning och nyttiggörande, som präglas av excellens och grundas på en solid vetenskaplig grund.
Forskningsstrategi
Våra forskningsmål är att förstå var vi kommer ifrån och vart vi är på väg, genom att observera rymden och vår planet. Vi utvecklar teknik för omställning av energiprocesser och vi studerar samhällets lokala och globala hållbarhetsfrågor. Vår målsättning är att förbli världsledande inom våra områden, alltid sträva efter excellens och rättvisande vetenskapliga metoder. Vi prioriterar att:
  • Söka utmaningar som förflyttar och driver utvecklingen i våra vetenskapliga ämnen.
  • Samarbeta med de bästa forskargrupperna nationellt och internationellt.
  • Utveckla våra lokala forskningsinfrastrukturer (Kraftcentralen och Onsala rymdobservatorium) och delta aktivt i relevanta internationella motsvarigheter.
  • Få externa anslag från viktiga finansieringsorgan (t ex VR, ERC, KAW, VINNOVA...) och samarbeta med strategiskt viktiga företag.
  • Publicera våra resultat i de mest framstående tidskrifterna och konferenserna.
Läs mer om våra fem forskningsavdelningar samt våra strategier för utbildning och nyttiggörande m m i SEE:s strategidokument.​

Sidansvarig Publicerad: ti 05 mar 2019.