Bild på invigning
Mikael Enelund och Leif Asp invigningstalar
​Foto: Marcus Folino

Nytt laboratorium för komposittillverkning

Efterfrågan på lätta konstruktionsmaterial ökar ständigt, vilket har lett till en kraftigt ökad användning av fiberförstärkta polymerkompositer i viktoptimerade strukturer. Nu stärks Chalmers forskning med ett nytt laboratorium för komposittillverkning. ​​
Chalmers nya laboratorium för komposittillverkning invigdes 19 december. Maria Knutson Wedel, vice rektor för utbildning och livslångt lärande, och Anders Palmqvist, vicerektor för forskning och forskarutbildning var med och inledde ceremonin med att sätta igång en vakuuminjicering där Chalmers logga framträdde.


Leif Asp, Anders Palmqvist och Maria Knutson Wedel inspekterar Chalmers logga efter vakuuminjicering av harts.

- Det känns bra att vi nu har kommit igång och vi ser fram emot att få utnyttja de nya faciliteterna så fort som möjligt. Det stärker verkligen vår forskning att kunna ha ett labb så nära, säger Leif Asp som är föreståndare.

Flera pågående forskningsprojekt står i kö att nyttja de nya faciliteterna. Ett av dessa projekt är den uppmärksammade studien som har visat att det går att lagra energi direkt i kolfiber som batterielektroder. Det öppnar nya möjligheter för så kallade strukturella batterier vilket skulle kunna halvera vikten på framtidens fordon.

Flygindustrin har även visat ett stort intresse för användning av kolfiberkompositer. Detta ställer höga krav på säkerhet, och man behöver utveckla metoder för att kunna kontrollera kolfiberkompositernas hållfasthet över tid, forskning pågår för att få fram metoder för att materialen själva ska kunna skicka signaler vid utmattning. 

Forskningen bedrivs framförallt av forskare och forskarstuderande inom Chalmers styrkeområde Materialvetenskap, men avsikten är att göra labbet tillgängligt för alla som är en del av Chalmers. Chalmers initiativ för Sport & Teknologi är en av de aktörer som har visat intresse för utvecklingen av lättviktiga komposit-material för allt inom skidsport, segling och motorsport.

 

På bilden en spole med kolfibergarn
 
Forskningen bedrivs framförallt av forskare och forskarstuderande inom Chalmers styrkeområde Materialvetenskap, men avsikten är att göra labbet tillgängligt för alla som är en del av Chalmers. Chalmers initiativ för Sport & Teknologi är en av de aktörer som har visat intresse för utvecklingen av lättviktiga komposit-material för allt inom skidsport, segling och motorsport.

 

Om labor​atoriet

I labbet kommer det att finnas utrustning för tillverkning och karaktärisering av multifunktionella kompositer, i synnerhet strukturella batterier och labbet kommer att användas både inom utbildning och forskning. Studenterna inom Chalmers Formula Student kommer att vara särskilt aktiva i labbet.
 
Tillverkning och bearbetning av fiberförstärkta polymerkompositer är några av huvudområdena. Verksamheten inriktas särskilt på kolfiberförstärkta härdplastkompositer, som tillverkas med injiceringstekniker eller pressformning. Det finns även utrustning för tillverkning och karaktärisering av multifunktionella kompositer, i synnerhet strukturella batterier. 
 

Mer information​

Chalmers forskning inom materialområdet har den senaste tiden uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Läs mer på länkarna nedan.

 
 


 
 

Kontakt f​orskning

Föreståndare professor Leif Asp​ vid Institutionen för industri- och materialvetenskap.
 

​Kontakt kommu​nikation


 
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 20 dec 2018.