Image
​Foto: Mina Fazilati

Nya unika testmöjligheter inom biobaserade material vid Max IV

​Chalmers kommer under 2020 att skapa nya unika testmöjligheter för forskning inom biobaserade material i den världsledande synkrotronanläggningen Max IV. Det är främst forskning inom cellulosaområdet som kommer att få bättre förutsättningar än man någonsin haft tidigare.

 
MAX IVVid Max IV finns i dag världens starkaste synkrotronljus, vilket skapar helt nya förutsättningar i utforskandet av materials innersta strukturer. Anläggningen stod klar i Lund 2016 och har en stor ring fylld av snabba elektroner. Genom att med magneter tvinga in dessa i en slalombana i hög hastighet på ett extremt precist sätt så skapas röntgenstrålar som gör att man kan se mindre beståndsdelar än vad som tidigare varit möjligt. Röntgenstrålarna tappas av i olika strålrör beroende på vad det är man vill utforska.


Ett flexibelt reometrisystem för Cosaxs och Formax

Chalmers kommer att bygga ett modulärt och flexibelt reometrisystem för de två strålrören Cosaxs och Formax. Syftet är att stärka behov inom forskning och industri för utveckling av biobaserade material, speciellt från cellulosa. Biobaserade cellulosamaterial är något som förhoppningsvis ska ersätta mycket av den oljebaserade plast som tillverkas idag.

 

Flödesbeteende i mjuka material

Reometri undersöker förhållandet mellan kraft och rörelse i halvfasta och flytande material och hur det påverkar materialets egenskaper. I mjuka material är det viktigt att undersöka korrelationen mellan den molekylära strukturen och materialets beteende. Ju större precision i hur man kan förutse flödesbeteendet i materialet genom reometriska modeller, desto bättre förutsättningar för att skapa nya material med bättre egenskaper.

 
Roland Kadar 
– Max IV i sig är avsedd för att skapa unika vetenskapliga möjligheter och vi har nu ambitionen att lägga till flera unika reologiska testalternativ till denna anläggning. Vi kommer att satsa vårt forsknings- och utvecklingsarbete på att göra systemet tillgängligt för de allmänna användarna, säger docent Roland Kádár som kommer att leda arbetet på Chalmers.
 

 

Forskare och finansiering

Utvecklingsarbetet kommer att utföras i docent Roland Kádárs forskningsgrupp vid avdelningen Konstruktionsmaterial vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, tillsammans med forskare från Institutionen för fysik (Marianne Liebi, Aleksandar Matic) och Max IV (Kim Nygård and Ann Terry).

Finansiering kommer från Formax-preproject och Chalmersstiftelsen.

 
Foto av Max IV anläggning: Perry Nordeng

Sidansvarig Publicerad: to 16 jan 2020.