Johan Malmqvist mottar Leonardo Da Vinci priset
bilden: Professor Mike Murphy, Dublin Institute of Technology, Irland, SEFI president, Johan Malmqvist och professor Martin Vigild, DTU, Danmark, SEFI Immediate past president

​​​​​​​
​Foto: Peter Munkebo Hussmann​​

​​​

Internationell utmärkelse till Johan Malmqvist, IMS

​Fyra frågor till Johan Malmqvist, professor vid Institutionen för industri- och materialvetenskap som nyligen tagit emot Leonardo da Vinci-medaljen vilken delas ut av SEFI (European Society for Engineering Education)​.

Grattis Johan, en mycket hedrande utmärkelse, du måste vara stolt?

– Ja, Leonardo da Vinci-medaljen​ är den högsta utmärkelsen SEFI delar ut. Den delas ut en gång per år till en nu levande person som på ett utmärkande sätt bidragit till utvecklingen av ingenjörsutbildning på universitetsnivå och gjort skillnad internationellt. Så självklart är jag mycket stolt!

Du fick medaljen för dina insatser för utvecklingen av ingenjörsutbildning i stort och ditt arbete inom CDIO?

– Min grund ligger i min forskning vilken fokuserar på metodik och IT-stöd för produktutveckling.
Jag brinner för att utveckla ingenjörsutbildningen, och för att lyfta fram produktutveckling i utbildningen. Som ett led i detta var jag med att starta CDIO-initiativet, Conceive, Design, Implement, Operate (CDIO). CDIO är ett internationellt initiativ som syftar till att utveckla ett ramverk för förbättring och utveckling av ingenjörsutbildningen över hela världen.

– Jag var tillsammans med Ed Crawley (2000-2012) respektive Ron Hugo (2012-2017) en av två "co-directors" från starten år 2000 till år 2017. Under denna period växte CDIO-initiativet från ett projekt med de fyra grundande partnerna till en global organisation med över 140 samverkande institutioner (se till exempel Malmqvist, Hugo & Kjellberg, 2015). Den årliga internationella CDIO konferensen, nu på sitt 14 år, lockar vanligtvis cirka 300 deltagare.

Berätta mer om CDIO

– CDIO står för ”Conceive, Design, Implement, Operate” och det är egentligen en beskrivning av produkters livscykel. Från att identifiera behov av en produkt, till att planera vad som ska utvecklas, till att tillverka, marknadsföra, använda, underhålla och så småningom eliminera produkten. De flesta ingenjörer har en specialiserad roll i någon del av den processen. Man arbetar som konstruktör, beredare, programmerare etc. Men för att vara en bra ingenjör måste man kunna samarbeta med personer utmed hela produktlivscykeln. Att ha förståelsen för att de beslut som jag tar kan ha konsekvenser för andra samt hur man bäst kan hjälpa till. Utbildningen ska ske i nära samverkan med företag och samhälle med syftet att förbereda studenterna i sin framtida ingenjörsroll, där de i sin framtida ska kunna verka som drivkraft för en hållbar framtid.

– Vi startade CDIO-initiativet tillsammans med två andra svenska universitet och ett amerikanskt: Chalmers tekniska högskola, KTH Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet samt MIT, Massachusetts Institute of Technology i USA. Utgångspunkten var att ingenjörsutbildningen hade blivit alltmer distanserad från praktiskt ingenjörsarbete. Visionen för CDIO-initiativet var att utbilda studenter som kombinerar en djup förståelse för de tekniska grunderna med förmågan och att kunna ta en ledande roll vid utformningen, implementering, drift och underhåll av nya produkter och processer.

Vad är ditt fokus framöver?

– Jag har precis avgått som utbildningsområdesledare för Chalmers MATS- område  "Maskinteknik, mekatronik och automatisering, design samt sjöfart och marin teknik". Nu har jag tagit över som Masterprogramansvarig för Product Development och fortsätter naturligtvis att verka inom CDIO initiativet.

Läs mer om:


​​​​​​​

Publicerad: to 18 okt 2018.