Bild

Framgång för internationellt studentsamarbete

​​Jason Moore, professor vid institutionen för maskinteknik, Pennsylvania State University (Penn State), besöker för närvarande institutionen för industri- och materialvetenskap för ett fem månader långt sabbatical (gästforskarvistelse) i syfte att ytterligare förbättra Penn States samarbete med Chalmers vad gäller undervisning.
Allt började med de gemensamma kandidatprojekten mellan Chalmers och Penn State för fyra år sedan. Visionen var att öka studenternas globala medvetenhet och fokusera på fördelarna och utmaningarna vid internationella samarbeten.

– Inklusive den nuvarande femte omgången av gemensamma projekt har vi haft 18 gemensamma projektgrupper med totalt 53 chalmersstudenter och 57 Penn Statestudenter, säger Mikael Enelund

Mikael Enelund är utbildningsområdesledare maskinteknik, mekatronik och automatisering, design samt sjöfart och marin teknik – MATS Chalmers.  Han startade detta gemensamma program tillsammans med professor Martin Trethewey och Jason Moore från Penn State i hösten 2014. De första projekteten kördes igång under vårterminen 2015.

 Videokonferens mellan studenter på Chalmers och Penn State.

Institutionen för maskinteknik vid Penn State har sedan tidigare liknande partnerskap med universitet i andra länder med syftet att erbjuda studenter en internationell upplevelse utan extra kostnader eller tid avsatt för resor. För institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers är detta det första industri-inducerade kandidatprojektet där Chalmers studenter samarbetar med studenter på utländska universitet. 

– Våra studenter har sedan länge arbetat med verkliga problem från industrin vilket varit ett mycket lyckosamt koncept. Samarbetet med Penn State adderar ytterligare en dimension, den globala, och gör dem redo för att arbeta i ett internationellt sammanhang, säger Rikard Söderberg, prefekt på institutionen för industri- och materialvetenskap. 

Studenterna lär sig att arbeta i en global miljö där kommunikation och organisation är kritiska faktorer för framgång. Dessutom lär sig studenterna hur man löser en tekniskt utmanande industriell frågeställning i globalt utvecklingsprojekt vilket i stort speglar den typ av arbete som utförs inom industrin.

– Faktum är att studenter som väljer dessa projekt kommer att möta mer utmaningar när de gör sina kandidatprojekt än andra, men de kommer att lära sig för livet, säger Lars Almefelt, vice prefekt med ansvar för utbildning på grundnivå och masternivå vid institutionen för industri- och materialvetenskap.
 
Efter att ha utvecklat läroplanen för dessa kandidatprojekt tillsammans med Mikael Enelund fick Jason Moore möjlighet att förlägga sin vistelse på Chalmers för att ytterligare stärka samarbetet. Jason Moore arbetar med att ytterligare förfina läroplanen och undervisningsmaterialen för att maximera lärandemålen för den globala samarbetskursen. Dessutom arbetar han som handledare i masterprogrammet Product development, dels för att ta lärdom från det, dels för att stärka Chalmers utbildningsprogram för produktdesign.
 
Ola Isaksson, professor vid avdelningen för Produktutveckling IMS, tillägger:
– Att utbyta erfarenheter, genom ett verkligt samarbete, via dessa projekt ger även en bättre förståelse för ens egna arbetssätt. Möjligheten att utbyta erfarenheter är inspirerande för både studenter, handledare och examinatorer. Jasons besök ger oss alla ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla detta initiativ.

Jason Moore, professor vid Institutionen för maskinteknik, Pennsylvania State University.

Jason, du har också varit med i andra samarbeten, dina studenter har gjort projekt med andra samarbetsuniversitet - vad är fördelarna med det?
– Genom etableringen av kommunikationstekniksföretag över hela världen har globala samarbeten ökat och fått en allt viktigare roll. Detta har givit allt bättre resultat men det innebär även rejäla utmaningar. Dessa kandidatprojekt lär studenterna hur man adresserar dessa utmaningar. Specifikt tränas studenternas kompetens vad gäller organisation och kommunikation som verktyg för att övervinna de utmaningar som finns när man arbetar med partners på global nivå. Dessutom får studenterna lära sig hur man på ett lämpligt sätt interagerar med människor från olika bakgrund och olika kulturer, vilket kommer att göra dem lämpliga som del av den globala arbetskraften. 
 
Projekten har huvudsakligen levererats av tillverkningsföretag som Volvo Group – planerar du att samarbeta med MedTech-företag för att på så sätt integrera din forskning (läs nedan om Jason Moores forskning)?
– Vi är alltid angelägna om och tacksamma för att hitta industripartners. Branschpartnerna gör de här projekten till en framgång genom att tillhandahålla verkliga tekniska utmaningar till studenterna och medverka till handledning av studentgrupperna. Detta gör att projekten återspeglar den typ av arbete och utmaningar studenter kommer att möta när de i framtiden ska arbeta i branschen, säger Jason Moore.
 
Ditt engagemang i olika undervisningsaktiviteter måste ha medfört att du funderat en hel del kring begreppet ”undervisning”? Vad är din vision?
– Visionen är att fortsätta att förbättra samarbetet mellan Penn State och Chalmers och att arbeta för att öka både antalet projekt och antalet globala partneruniversitet. Genom ytterligare förbättrat samarbete ökas effekterna av dessa projekt specifikt hos Penn State och Chalmers. Vi kommer även att arbeta för att sprida konceptet till andra universitet genom publikationer och konferenspresentationer, härigenom påverkar vi undervisningen och hjälper ännu fler studenter framöver.

Chalmers strävar efter att leverera utbildning i världsklass. Studenten ska få värdefulla och eftertraktade färdigheter med potential att arbeta nationellt och internationellt. Hur står sig Chalmers utbildning internationellt tycker du?
– Chalmers har ett utomordentligt starkt fokus på att ge studenterna en högkvalitativ utbildning: att ge studenterna de designkunskaper de behöver genom att engagera sig i verkliga problem inom produktdesign.
 
Du forskar ju också?
– Jag leder Precision Medical Instrument Design (PMID) Laboratory vid Penn State University. Laboratoriet fokuserar på två viktiga områden: att förstå medicinsk utrustning för kroppsinteraktion och att effektivt tillämpa robotteknik för att förbättra medicinområdet.
 
PMID-laboratoriet undersöker interaktionen mellan medicintekniska produkter och mjukvävnad och ben i kroppen. Genom att förbättra förståelsen för interaktionen mellan medicinsk utrustning kan förbättrade medicintekniska produkter och processer skapas. Vi har till exempel granskat interaktionskrafterna mellan medicintekniska produkter och kroppen såsom nålar, skalpeller, endoskop, katetrar och benborrar [1].
PMID-laboratoriet utforskar också hur robotteknik kan användas för att förbättra medicinsk behandling och medicinsk utbildning. Arbetet har till exempel fokuserat på hur robotteknik kan tillämpas för att förbättra fysisk terapi genom att ge läkare mer detaljerad information om patienternas fysiska kapacitet [2]. Dessutom har mycket arbete fokuserat på hur robotik kan tillämpas för att förbättra medicinsk utbildning: effektivt undervisa de färdigheter som behövs för att säkert utföra specifika medicinska förfaranden [3].
 
Slutligen Jason, begreppet hållbarhet är ju i ropet, "Chalmers för en hållbar framtid", – vad betyder ordet hållbarhet för dig?
– Genom min undervisning spelar hållbarhet en viktig roll i materialdesignval och för att skapa mycket energieffektiva instrument. Specifikt har vi som mål att lära studenterna att ifrågasätta hållbarhet och hur de enheter de designar påverkar helheten.
Genom min forskning ser jag hur hållbarhetstänket får en allt större inverkan på medicinska produkter och medicinsk utbildning. Att förstå vikten av kostnadseffektiva medicinska produkter för att minimera påverkan på hälsovårdssystemet och att lära sig hur man hållbart överför medicinsk kunskap till nya läkare utan att riskera patienterna.


 
Länkar till några av projekten: 

 
- [1] Barnett AC, Lee YS, Moore JZ. Fracture mechanics model of needle cutting tissue. J Manuf Sci Eng Trans ASME. 2016;138:011005-1 to 011005-8.
- [2] Homich AJ, Doerzbacher MA, Tschantz EL, Piazza SJ, Hills EC, Moore JZ. Minimizing human tracking error for robotic rehabilitation device. J Med Devices. 2015;9:041003-1 to 041003-8.
- [3] Pepley DF, Gordon AB, Yovanoff MA, Mirkin KA, Miller SR, Han DC, Moore JZ. Training surgical residents with a haptic robotic central venous catheterization simulator. J Surg Educ. 2017;74(6):1066-1073.​

Text: Kate Larsson 
Foto: Marcus Folino

Publicerad: on 20 mar 2019.